รายชื่อผู้ร่วมรายการแข่งขัน Start List

Race ID: 196
Snowboard - SB Giant Slalom 0 Meter

หญิง Open ปีเกิด Year of Birth: 1940 - 2015

โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561 (ครั้งที่ 2)


2018-10-26 - 2018-10-28
BIB Start Name Province Start Time Remark
111 1 นางสาว จิราภา เปรื่องสมบูรณ์ นครราชสีมา (ภาค 3) 00:02:24.460
112 2 นางสาว อาทิตยา พรหมทอง จันทบุรี (ภาค 1) 00:01:45.270
113 3 นางสาว นุชาภา ตรีวิจิตรศิลป์ กรุงเทพฯ (ภาค 1) 00:02:06.710
114 4 นางสาว เสาวภา เอี้ยวฉาย กรุงเทพฯ (ภาค 1) 00:02:26.520
115 5 นางสาว มนัชชา กิติกรเศรษฐ์ ชลบุรี (ภาค 1) 00:01:58.720
116 6 นางสาว ภัทรพร อัฉริยะศิลป์ กรุงเทพฯ (ภาค 1) 00:01:56.520
125 7 นางสาว วรนันท์ กัมมารพัฒน์ กรุงเทพฯ (ภาค 1) 00:03:27.920