การแข่งขันกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดชิงแชมป์ประเทศไทย สนาม 4 2020-02-26 - 2020-02-27
Thailand Snowsports Open #4
Appi Kogen รีสอร์ท จังหวัด Iwate ประเทศญี่ปุ่น สมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย

รายชื่อผู้ร่วมรายการแข่งขัน Start List

(197) Snowboard - SB Giant Slalom 0 Meter

ชาย Open


ปีเกิด Year of Birth: 1940 - 2015
2020-02-27 12:00:00
BIB Start Start Time Name ชื่อ Province Status
117 1 00:03:12.010 Mr. Voottinun Pathompakawant นาย วุฒินันท์ ปฐมภควันต์ กรุงเทพฯ (ภาค 1) เสร็จสิ้น
118 2 00:01:43.520 Mr. Kajitsak Chalitaporn นาย ขจิตศักดิ์ ชลิตอาภรณ์ กรุงเทพฯ (ภาค 1) เสร็จสิ้น
119 3 00:01:59.130 Mr. Saritrergsa Deeammataya นาย สฤษฏ์ฤกษ์ ดีอำมาตย์ กรุงเทพฯ (ภาค 1) เสร็จสิ้น
120 4 00:02:13.860 Mr. Chayanan Chunaisrinuan นาย ชยนันท์ ช่วยศรีนวล นราธิวาส (ภาค 4) เสร็จสิ้น
121 5 00:02:22.690 Mr Suphakit Muanmee นาย ศุภกิจ เหมือนมี นนทบุรี (ภาค 1) เสร็จสิ้น
122 6 00:02:20.640 Mr. Noraphat Sangsingkeo นาย นรพัทธ์ แสงสิงแก้ว กรุงเทพฯ (ภาค 1) เสร็จสิ้น
123 7 Mr. Vorasit Piyayod นาย วรสิทธิ์ ปิยะยศ กรุงเทพฯ (ภาค 1) DNS1
124 8 00:01:42.330 Mr. Wuttichai Songthanawut นาย วุฒิชัย ทรงธนาวุฒิ กรุงเทพฯ (ภาค 1) เสร็จสิ้น
126 10 00:02:55.070 Mr. Jukgrit Pita นาย จักรกฤษณ์ ปิตา กรุงเทพฯ (ภาค 1) เสร็จสิ้น
127 11 00:02:18.560 Mr. Bhalat Phuwaratwarathorn นาย พลัฏฐ์ ภูวรัฐวราธรณ์ กรุงเทพฯ (ภาค 1) เสร็จสิ้น
129 12 00:01:44.270 Mr. Kittichat Limsukhawat นาย กิตติชาติ ลิ้มสุขวัฒน์ กรุงเทพฯ (ภาค 1) เสร็จสิ้น
130 13 00:01:26.700 Mr. Saipun Kaewjuntuk นาย สายพันธุ์ แก้วจันทึก กรุงเทพฯ (ภาค 1) เสร็จสิ้น
131 14 00:01:36.390 Mr. Christian Schmid นาย คริสเตียน ชมิด ภูเก็ต (ภาค 4) เสร็จสิ้น
132 15 00:02:42.010 Mr. Rung-Aroon Chaipitinanon นาย รุ่งอรุณ ชัยปิตินานนท์ สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) เสร็จสิ้น
133 16 00:02:04.740 Mr Pongsakorn Milinthajinda นาย พงศกร มิลินทจินดา กรุงเทพฯ (ภาค 1) เสร็จสิ้น
134 17 00:02:26.001 Mr. Pongkawee Wasuhirun นาย พงษ์กวี วสุหิรัญ ราชบุรี (ภาค 2) เสร็จสิ้น
136 19 00:01:27.690 Mr. Lattapon Keawchin นาย ลัทธพล แก้วชิน ชลบุรี (ภาค 1) เสร็จสิ้น
137 20 00:01:45.040 Mr. Vipoosit Tangraksasat นาย วิภูษิต ตั้งรักษาสัตย์ จันทบุรี (ภาค 1) เสร็จสิ้น
138 21 00:01:31.640 Mr. Smith Boonchuan นาย สมิทธ์ บุญชวน กรุงเทพฯ (ภาค 1) เสร็จสิ้น
139 22 00:02:05.530 Mr. Chitchai Rattanaphongsiri นาย ชิตชัย รัตนพงศ์สิริ กรุงเทพฯ (ภาค 1) เสร็จสิ้น
140 23 00:01:45.070 Mr Sayan Tina นาย สายัณห์ ทินะ แม่ฮ่องสอน (ภาค 5) เสร็จสิ้น
141 24 00:02:58.400 Mr. Montree Ahosi นาย มนตรี อโหสี มหาสารคาม (ภาค 3) เสร็จสิ้น
142 25 00:02:12.770 Mr. Rungsun Tipsotikul นาย รังสรรค์ ทิพย์โสติกุล กรุงเทพฯ (ภาค 1) เสร็จสิ้น
143 26 00:02:11.270 Mr. Khronpoop Senawong นาย กรภพ เสนะวงศ์ กรุงเทพฯ (ภาค 1) เสร็จสิ้น
144 27 Mr. Anon Chayasadom นาย อนนท์ ชยสดมภ์ กรุงเทพฯ (ภาค 1) DNS1
145 28 00:02:56.560 Mr. Pienlert Moonwiriyakit นาย เพียรเลิศ มูลวิริยกิจ กรุงเทพฯ (ภาค 1) เสร็จสิ้น
146 29 00:01:52.120 Mr. Yuttapong Lomvattanavong นาย ยุทธพงศ์ ล้อมวัฒนวงศ์ กรุงเทพฯ (ภาค 1) เสร็จสิ้น
147 30 00:01:49.120 Mr. Chayut Tulyanitikul นาย ชยุต ดุลยนิติกุล กรุงเทพฯ (ภาค 1) เสร็จสิ้น