รายชื่อผู้ร่วมรายการแข่งขัน Start List

Race ID: 200
Ski Alpine - Ski Giant Slalom 0 Meter

หญิง Master ปีเกิด Year of Birth: 1940 - 1980

การแข่งขันกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดชิงแชมป์ประเทศไทย สนาม 4


2020-02-26 - 2020-02-27
BIB Start Name Province Start Time Remark
156 1 นางสาว ไพลิน อัศวลิขิตสม กรุงเทพฯ (ภาค 1) 00:01:38.260
157 2 นางสาว ไชยรัตน์ พลเสน มหาสารคาม (ภาค 3) 00:02:21.320
158 3 นางสาว สิริน คงอุดมสิน ราชบุรี (ภาค 2)
159 4 นางสาว บุญญา สัมฤทธิวณิชชา กรุงเทพฯ (ภาค 1) 10:00:00.000