ข้อมูลชมรมประจำจังหวัด

ชื่อจังหวัดสมุทรปราการ
ชื่อชมรมประจำจังหวัดชมรมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดจังหวัดสมุทรปราการ
เบอร์โทร ชมรมประจำจังหวัด 0863314335​
email ชมรมประจำจังหวัด
ที่อยู่ ชมรมประจำจังหวัด789 หมู่ที่ 2 ตำบลท้ายบ้านใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280

ชมรมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดสมุทรปราการ มีรายชื่อกรรมการบริหารชมรมดังนี้

นายกฤษดา บัวทอง (ประธานชมรม)
น.ส. นาถมณี พละสุ (รองประธานชมรมคนที่ 1)
นาย พิทักษ์ บุญวาที (รองประธานชมรมคนที่ 2)
นาย ณธกฤต สืบวงษ์รุ่ง ตำแแหน่งเลขาธิการชมรม
นางลัดดา ยันชมภู (เหรัญญิก)
นาย ดิษยพล ดิษเอม (นายทะเบียน)
นางชุติมณฑน์ โควสิก (กรรมการ)
น.ส. นันท์ธนพร สมรูป (กรรมการ)
นายนันทวัฒน์ ภูวพันธ์วิภาพร (กรรมการ)

รับจดทะเบียนโดยสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562
Profile QR Code
รายชื่อนักกีฬา Roller Ski ของชมรม
English Name ชื่อภาษาไทย Gender ชื่อเล่น
master kittisak khwathichak ด.ช. กิตติศักดิ์ ขวาธิจักร M คิม
master napat jatoom ด.ช. ณภัทร จาตูม M ชินโจ
Master Jackapat Dechaphan ด.ช. จักรภัทร เดชะพันธ์ M ตั๋งตั๋ง
Master Phokawin Launpuan ด.ช. โภควิน ล้วนปวน M จิ้กซอ
Master jipanu kaewseekao ด.ช. จิตรภาณุ แก้วสีขาว M โชกุน
Miss somnaree rukyindee นางสาว สมนรี ฤกษ์ยินดี L กิม
Mr. Surached Prompon นาย สุรเชษฐ์ เพิ่มผล M เฟิร์ส
Miss arissara papolngarm ด.ญ. อริสรา พาพลงาม L แบม
Master Rujipas Labrungrueangkul ด.ช. รุจิภาส ลาภรุ่งเรืองกุล M เต้
master phukij suebwongrung ด.ช. ภูกิจ สืบวงษ์รุ่ง M มาเฟีย
Mr. Jaturon Winprawet นาย จาตุรนต์ วินประเวศ M โจ
Miss chollada gnamlert ด.ญ. ชลลดา งามเลิศ L เนส
Master nattawut arslramatee ด.ช. ณัฐวุฒิ อาศิรเมธี M หมู
Miss pattaraporn kosakul ด.ญ. ภัทรพร โกสกุล L แก้ม
Miss onuma kerdsomboon ด.ญ. อรอุมา เกิดสมบูรณ์ L เพ้น
Mr. pawarisorn thurmmaratsoonthon นาย ปวริศร ธรรมรัชสุนทร M ฟลุ๊ค
master chantapat phona ด.ช. ฉันทพัฒน์ โพธิ์นา M บูม
Miss Suphaphan Phosri ด.ญ. สุภาพรรณ โพธิ์ศรี L ลูกจัน