ข้อมูลชมรมประจำจังหวัด

ชื่อจังหวัดฉะเชิงเทรา
ชื่อชมรมประจำจังหวัดชมรมกีฬาโรลเลอร์สกีจังหวัดฉะเชิงเทรา
เบอร์โทร ชมรมประจำจังหวัด 095-905-0874
email ชมรมประจำจังหวัด rollerski.ccs@gmail.com
ที่อยู่ ชมรมประจำจังหวัด282 ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000

Profile QR Code
รายชื่อนักกีฬา ของชมรม
English Name ชื่อภาษาไทย Gender ชื่อเล่น กีฬาที่เล่น
Miss Jaratrawee Phongpheaw ด.ญ. จรัสรวี ผ่องแผ้ว L ตะวัน Roller Ski,
Mr. Nattakorn Namchangto นาย ณัฐฐกร นามช่างต่อ M บอส Roller Ski,
Master Thanakit Treeded ด.ช. ธนกฤต ตรีเดช M ไตตั้น Roller Ski,