ข้อมูลชมรมประจำจังหวัด

ชื่อจังหวัดเชียงใหม่
ชื่อชมรมประจำจังหวัดชมรมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดจังหวัดเชียงใหม่
เบอร์โทร ชมรมประจำจังหวัด 098 9699478
email ชมรมประจำจังหวัด
ที่อยู่ ชมรมประจำจังหวัด202 ม.7 ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่

รายชื่อกรรมการชมรมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดจังหวัดเชียงใหม่

1. รองศาตราจารย์ ดร.อภิเชษฐ์ บุญสูง (ประธานชมรม)
2. นายปิยะ ทิพย์เกษร (รองประธานคนที่ 1)
3. นางสาวพิมศิริลักษณ์ สายถิ่น (รองประธานคนที่ 2)
4. นายรักไท ฉันทะ (กรรมการ)
5. นางสาวนภัสร์ศรัณ ฉัตรฐิติเมธี (กรรมการ)
6. นางสาวพิมนภัทร์ พีระวัฒน์โสภา (กรรมการ)
7. นางสาวสุชาดา จันทะเหลา (กรรมการ)
8. นางสาวพริ้งพรรณราย วอทแฮมส์ (กรรมการ)
9. นายธีรวิวัชร์ ฉัตรฐิติเมธี (กรรมการ)
10. นางสาวณชกมล คำดี (เหรัญญิก)
11. นางสาวกิติยา จิตมั่นชัยธรรม (กรรมการและเลขานุการ)
รับจดทะเบียนโดยสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564
Profile QR Code
รายชื่อนักกีฬา ของชมรม
English Name ชื่อภาษาไทย Gender ชื่อเล่น กีฬาที่เล่น
Miss Chiraphat Khamphaeng นางสาว จิราพัชร คำแพง L น้ำมนต์ Roller Ski,
Miss Pralchompoo Limpiyasrisakul น.ส. แพรวชมพู ลิ้มปิยะศรีสกุล L แพรว Roller Ski, Cross Country,
Miss Thaifah Chantha ด.ญ. ไทฟ้า ฉันทะ L ของขวัญ Roller Ski,
Mr. Wathanyu Phromphing นาย วทัญญู พรมพิงค์ M Jack Roller Ski,
Master Chonnabot Tonpakad ด.ช. ชนบท ตันประกาศ M ต้นกล้า Roller Ski,
Miss Chonradee Tonpakad ด.ญ. ชนรดี ตันประกาศ L รวงข้าว Roller Ski,
Miss Poonnisa Kunamanee ด.ญ. ปุญญิสา กุณามณี L พอใจ Roller Ski,
Mr. Atthaphong Jongpaisansilp นาย อัฑฒพงษ์ จงไพศาลศิลป์ M Alpine Ski,
Mr. Saharat Kanyathip นาย สหรัฐ กัญญาทิพย์ M มูตู Roller Ski,
Mr. Settawut Moonkat นาย เสฎฐวุฒิ มูลขัติ M Roller Ski,
Miss Pimsirilak Saytien น.ส. พิมศิริลักษณ์ สายถิ่น L ปูเป้ Roller Ski, Alpine Ski, Cross Country,
Miss Nawaporn Promwong นางสาว นวพร พรหมวงค์ L ปาล์มมี่ Roller Ski,
Mr. Jittipat Chitmunchaitham นาย จิตติภัธฆ์ จิตมั่นชัยธรรม M ซัน Roller Ski,
Mr. Kirtchakhun Papatchaisopon นาย กฤชคุณ ปภัสชัยโสภณ M แอป Roller Ski,
Mr. Prathompong Junthalaow นาย ปฐมพงศ์ จันทะเหลา M อิง Roller Ski,
Mr. Phanuphong Khrueakeaw นาย ภานุพงศ์ เครือแก้ว M Roller Ski,
Miss Phitchapha Northong นางสาว พิชชาภา หน่อทอง L Roller Ski,
Miss Khotchaporn Kanthain นางสาว กชพร กันทะอินทร์ L Roller Ski,
Miss Gunchalika Suwan นางสาว กันชลิกา สุวรรณ์ L Roller Ski,
Miss Phichayaporn Thipkesorn นางสาว พิชญาพร ทิพย์เกษร L น้ำเหนือ Roller Ski, Alpine Ski,
Miss Sasiwimol khwaunjai ด.ญ. ศศิวิมล ขวัญใจ L Name Roller Ski,
Master Teerapas Yasamutr ด.ช. ธีรพาส ญาสมุทร M ออโต้ Roller Ski,
Miss Natthaatcha Chatthitimetee ด.ญ. ณัฐอัชฌา ฉัตรฐิติเมธี L พลอยรุ้ง Roller Ski,
Miss Krittiya Papatchaisopon ด.ญ. กฤติญา ปภัสชัยโสภณ L พิซซี่ Roller Ski,
Miss Narawadee Thongsri ด.ญ. นราวดี ทองศรี L พลอย Roller Ski,
Miss Natjareeya Yasamad ด.ญ. ณัจฉรียา ญาสมุทร L แองจี้ Roller Ski,
Master Phukin Hemchart ด.ช. ภูคินทร์ เหมชาติ M อันดา Roller Ski,
Master Navapol Boonsom ด.ช. นวพล บุญสม M Roller Ski,
Master Thirat Phujakphet ด.ช. ธีรัช ภูจักรเพชร M Roller Ski,
Master Thanunnakun Boonsoong ด.ช. ธนันท์ณกุล บุญสูง M ณดิน Roller Ski,
Miss Kanyapak Chaiyarat ด.ญ. กัญญาภัค ไชยราช L พิงค์ Roller Ski,
Miss Pitchayapha Saikruetib ด.ญ. พิชญาภา สายเครือติ๊บ L พรีม Roller Ski,
Miss Nareerat Siriboon ด.ญ. นารีรัตน์ ศิริบูรณ์ L นารี Roller Ski,
Miss Pinjantra Hemchart ด.ญ. ภิญญ์จันทรา เหมชาติ L มีอา Roller Ski,
Master Supanut Chitmunchaitham ด.ช. ศุภภ์ณัฐ จิตมั่นชัยธรรม M Roller Ski,
Miss Natthipawee Chatthitimetee ด.ญ. ณัฐิปวีณ์ ฉัตรฐิติเมธี L น้ำเพชร Roller Ski,
Miss Chatchaya Buaounjai ด.ญ. ชัชชญา บัวอุ่นใจ L เอวา Roller Ski,
Miss Natnicha Thongsri ด.ญ. ณัฐณิชา ทองศรี L เพลง Roller Ski,
Miss Kemika Duangkaew ด.ญ. เขมิกา ดวงแก้ว L ใบขิง Roller Ski,
Miss Wilasini Sangthong นางสาว วิลาสินี สังข์ทอง L มิว Roller Ski,
Mr. Jirapat Puangdok นาย จิรภัทร พวงดอก M Roller Ski,
Mr. Anucha Romphanatham นาย อนุชา ร่มพนาธรรม M Roller Ski,
Mr. Pongsakorn Pookanka นาย พงศกร ปูกันกะ M Roller Ski,
Mr. Kitkajohn Yantapanit นาย กิตขจร ยันตร์พาณิชย์ M ต้น ( SK0017 ) Alpine Ski,
Mr Charat Sukkaew นาย จรัส สุขแก้ว M เจส Roller Ski,
Mr. Teerawut Intaramongkol นาย ธีระวุฒิ อินทรมงคล M เบิก ( SK0019 ) Alpine Ski,
Miss Mantana Khuangkhum นางสาว มัลฑณา กวงคำ L Alpine Ski,
Miss Titirat Tansathit นางสาว ธิติรัตน์ ตัณสถิตย์ L นุช ( SK0018 ) Alpine Ski,
Master Max Akkharin Doerr ด.ช. มักซ์ อัครินทร์ เดอร์ M มักซ์ Roller Ski,
Miss Siriporn Saytien น.ส. ศิริพร สายถิ่น L Roller Ski,