ชื่องานภาษาไทย กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 ศรีสะเกษ 2022-03-05 - 2022-03-25
ชื่องานภาษาอังกฤษThailand National Game 47 Sisaket
สถานที่จัดงานศรีสะเกษ
Participation Name List รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด -
รายละเอียดงานแข่ง Event Detail
รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
Name List of All Participant Athletes - Official

ต่างชาติ Internationalภาค Reginal 1 ภาค Reginal 2 ภาค Reginal 3 ภาค Reginal 4 ภาค Reginal 5
กรุงเทพฯ 8 คน
ตราด 1 คน
ระยอง 6 คน
รวมทั้งสิ้น 15 คน
บุรีรัมย์ 7 คน
ศรีสะเกษ 9 คน
อุบลราชธานี 7 คน
รวมทั้งสิ้น 23 คน
กระบี่ 6 คน
ชุมพร 11 คน
สงขลา 3 คน
สุราษฎร์ธานี 6 คน
รวมทั้งสิ้น 26 คน
เชียงใหม่ 7 คน
แม่ฮ่องสอน 1 คน
รวมทั้งสิ้น 8 คน
รวมผู้เข้าร่วมแข่งขัน 72 คน
รายการกิจกรรมการแข่งขัน
Race ID Status Gender Event Start List Current Score Result Competition Time
257 Official result ชาย Men Open Sprint C Final 200 8 Result 2022-03-07 00:00:00 1
262 Official result หญิง Ladies Open Team Sprint C 1000 x 2 Legs @ 3 Lap 16 | | Score | Result| 2022-03-07 00:00:00 2
263 Official result ชาย Men Open Team Sprint C 1000 x 2 Legs @ 3 Lap 18 | | Score | Result| 2022-03-07 00:00:00 3
254 Official result หญิง Ladies Open Sprint C Qualification 200 16 | | Score | Result | 2022-03-07 00:00:00
255 Official result ชาย Men Open Sprint C Qualification 200 17 | | Score | Result | 2022-03-07 00:00:00
256 Official result หญิง Ladies Open Sprint C Final 200 8 Result 2022-03-07 09:00:00 4
258 Official result หญิง Ladies Open Interval Start C 3000 16 | | Score | Result | 2022-03-08 00:00:00 5
259 Official result ชาย Men Open Interval Start C 5000 18 | | Score | Result | 2022-03-08 00:00:00 6
264 Official result หญิง Ladies Open Team Relay F 9000 15 | | Score | Result | 2022-03-09 00:00:00 7
265 Official result ชาย Men Open Team Relay F 12000 27 | | Score | Result | 2022-03-09 00:00:00 8
260 Official result หญิง Ladies Open Mass Start C 5000 14 | | Score | Result | 2022-03-10 00:00:00 9
261 Official result ชาย Men Open Mass Start C 10000 17 | | Score | Result | 2022-03-10 00:00:00 10
สรุปจำนวนผู้เข้าร่วมรายการแข่งขัน Participation by Number
รายการแข่งขัน รุ่นไม่จำกัดอายุ Open YoB: 1942 - 2017
Sprint C Qualification Ladies 16 OK
Sprint C Qualification Men 17 OK
Sprint C Final Ladies 8 OK
Sprint C Final Men 8 OK
Interval Start C Ladies 16 OK
Interval Start C Men 18 OK
Mass Start C Ladies 14 OK
Mass Start C Men 17 OK
Team Sprint C Ladies 16 OK
Team Sprint C Men 18 OK
Team Relay F Ladies 15 OK
Team Relay F Men 27 OK
ตารางสรุปเหรียญตามจังหวัด Medals list by province report กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 ศรีสะเกษ
Ranking ธง Province เหรียญทอง Gold เหรียญเงิน Silver เหรียญทองแดง Bronz ทอง เงิน ทองแดง รวม
1 ชุมพร 6 4 2 30 12 2 44
2 ศรีสะเกษ 6 0 3 30 0 3 33
3 เชียงใหม่ 4 6 5 20 18 5 43
4 กระบี่ 0 3 1 0 9 1 10
5 สุราษฎร์ธานี 0 2 5 0 6 5 11
6 สงขลา 0 0 1 0 0 1 1
7 พัทลุง 0 0 0 0 0 0 0
7 แม่ฮ่องสอน 0 0 0 0 0 0 0
7 อุบลราชธานี 0 0 0 0 0 0 0
7 ระยอง 0 0 0 0 0 0 0
7 กรุงเทพฯ 0 0 0 0 0 0 0
7 ตราด 0 0 0 0 0 0 0
7 บุรีรัมย์ 0 0 0 0 0 0 0
รวม Total 16 เหรียญทอง Gold 15 เหรียญเงิน Silver 17 เหรียญทองแดง Bronz
รายงานผู้ชนะเลิศ Winner report
Date Events Cate Gender Result
2022-03-07 Roller Ski - Sprint C Final Open ชาย Men นาย นราวิชญ์ สายสุข 18 (2006) ศรีสะเกษ (ภาค 3)
นาย สหรัฐ กัญญาทิพย์ 22 (2002) ลำพูน (ภาค 5)
นาย วทัญญู พรมพิงค์ 22 (2002) ลำพูน (ภาค 5)
นาย ภูริภัทร ชมก้อน 19 (2005) สงขลา (ภาค 4)
2022-03-07 Roller Ski - Team Sprint C Open หญิง Ladies นางสาว ดวงกมล หีดชนา 21 (2003) ชุมพร (ภาค 4)
นางสาว ศิริวรรณ เกิดสิน 19 (2005) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ญ. ณัฐอัชฌา ฉัตรฐิติเมธี 15 (2009) เชียงใหม่ (ภาค 5)
นางสาว พิชญาพร ทิพย์เกษร 17 (2007) เชียงใหม่ (ภาค 5)
นางสาว ปาริฉัตร บุญมณี 18 (2006) สุราษฎร์ธานี (ภาค 4)
ด.ญ. สุวภัธร์ กันชนะ 16 (2008) สุราษฎร์ธานี (ภาค 4)
2022-03-07 Roller Ski - Team Sprint C Open ชาย Men นาย เจษฎา เนียมสุวรรณ 19 (2005) ชุมพร (ภาค 4)
นาย ธีรภัทร สะตะ 18 (2006) ชุมพร (ภาค 4)
นาย กฤษณศักดิ์ ชัยบุรี 17 (2007) สุราษฎร์ธานี (ภาค 4)
นาย ธนาธิป บุญฤทธิ์ 17 (2007) สุราษฎร์ธานี (ภาค 4)
นาย สหรัฐ กัญญาทิพย์ 22 (2002) ลำพูน (ภาค 5)
นาย วทัญญู พรมพิงค์ 22 (2002) ลำพูน (ภาค 5)
2022-03-07 Roller Ski - Sprint C Final Open หญิง Ladies ด.ญ. ขวัญพิชชา อุ่นภิรมย์ 14 (2010) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ญ. ณัฐอัชฌา ฉัตรฐิติเมธี 15 (2009) เชียงใหม่ (ภาค 5)
ด.ญ. ฌลรุจี มณีมัย 16 (2008) กระบี่ (ภาค 4)
นางสาว ปาริฉัตร บุญมณี 18 (2006) สุราษฎร์ธานี (ภาค 4)
2022-03-08 Roller Ski - Interval Start C Open หญิง Ladies ด.ญ. ณัฐอัชฌา ฉัตรฐิติเมธี 15 (2009) เชียงใหม่ (ภาค 5)
นางสาว ปาริฉัตร บุญมณี 18 (2006) สุราษฎร์ธานี (ภาค 4)
นางสาว นวพร พรหมวงค์ 21 (2003) เชียงใหม่ (ภาค 5)
2022-03-08 Roller Ski - Interval Start C Open ชาย Men นาย ธนากร เงยไชย 18 (2006) ศรีสะเกษ (ภาค 3)
นาย วทัญญู พรมพิงค์ 22 (2002) ลำพูน (ภาค 5)
นาย สราวุฒิ เกิดสิน 21 (2003) ชุมพร (ภาค 4)
2022-03-09 Roller Ski - Team Relay F Open หญิง Ladies ด.ญ. ณัฐอัชฌา ฉัตรฐิติเมธี 15 (2009) เชียงใหม่ (ภาค 5)
นางสาว นวพร พรหมวงค์ 21 (2003) เชียงใหม่ (ภาค 5)
นางสาว พิชญาพร ทิพย์เกษร 17 (2007) เชียงใหม่ (ภาค 5)
นางสาว จิดาภา ทวิสุวรรณ์ 19 (2005) กระบี่ (ภาค 4)
ด.ญ. ฌลรุจี มณีมัย 16 (2008) กระบี่ (ภาค 4)
ด.ญ. ภรภัทร โสพล 15 (2009) กระบี่ (ภาค 4)
นางสาว เกษราภรณ์ คำสุวรรณ์ 24 (2000) ศรีสะเกษ (ภาค 3)
นางสาว ศุภนิดา ไชยสัตย์ 23 (2001) ศรีสะเกษ (ภาค 3)
นางสาว หทัยกาญจน์ สุขศรี 24 (2000) ศรีสะเกษ (ภาค 3)
2022-03-09 Roller Ski - Team Relay F Open ชาย Men นาย ธนากร เงยไชย 18 (2006) ศรีสะเกษ (ภาค 3)
นาย นราวิชญ์ สายสุข 18 (2006) ศรีสะเกษ (ภาค 3)
ด.ช. ภาคภูมิ สุดสงวน 16 (2008) ศรีสะเกษ (ภาค 3)
นาย เจษฎา เนียมสุวรรณ 19 (2005) ชุมพร (ภาค 4)
นาย ธีรภัทร สะตะ 18 (2006) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ช. เดชาธร เทพนิมิตร 14 (2010) ชุมพร (ภาค 4)
นาย ธนกร ผิวขำ 18 (2006) สุราษฎร์ธานี (ภาค 4)
นาย วิรัลพัชร รัตนภักดี 18 (2006) สุราษฎร์ธานี (ภาค 4)
นาย ธนาธิป บุญฤทธิ์ 17 (2007) สุราษฎร์ธานี (ภาค 4)
2022-03-10 Roller Ski - Mass Start C Open หญิง Ladies นางสาว ดวงกมล หีดชนา 21 (2003) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ญ. ขวัญพิชชา อุ่นภิรมย์ 14 (2010) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ญ. ณัฐอัชฌา ฉัตรฐิติเมธี 15 (2009) เชียงใหม่ (ภาค 5)
2022-03-10 Roller Ski - Mass Start C Open ชาย Men นาย ธนากร เงยไชย 18 (2006) ศรีสะเกษ (ภาค 3)
นาย วทัญญู พรมพิงค์ 22 (2002) ลำพูน (ภาค 5)
นาย สราวุฒิ เกิดสิน 21 (2003) ชุมพร (ภาค 4)