ชื่องานภาษาไทย กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 จังหวัดศรีสะเกษ 2022-03-05 - 2022-03-25
ชื่องานภาษาอังกฤษThailand National Game 47 Sisaket
สถานที่จัดงานศรีสะเกษ
Participation Name List รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด -
รายละเอียดงานแข่ง Event Detail
-
รายการกิจกรรมการแข่งขัน
Race ID Events Category Gender Competition Time Start List Result List
258 Roller Ski - Interval Start C Open หญิง Ladies 2022-03-08 00:00:00 16 Result
259 Roller Ski - Interval Start C Open ชาย Men 2022-03-08 00:00:00 18 Result
260 Roller Ski - Mass Start C Open หญิง Ladies 2022-03-10 00:00:00 14 Result
261 Roller Ski - Mass Start C Open ชาย Men 2022-03-10 00:00:00 17 Result
254 Roller Ski - Sprint C Qualification Open หญิง Ladies 2022-03-07 00:00:00 16 Result
255 Roller Ski - Sprint C Qualification Open ชาย Men 2022-03-07 00:00:00 17 Result
256 Roller Ski - Sprint C Final Open หญิง Ladies 2022-03-07 09:00:00 8 Result
257 Roller Ski - Sprint C Final Open ชาย Men 2022-03-07 00:00:00 8 Result
262 Roller Ski - Team Sprint C Open หญิง Ladies 2022-03-07 00:00:00 16 Result
263 Roller Ski - Team Sprint C Open ชาย Men 2022-03-07 00:00:00 18 Result
264 Roller Ski - Team Relay F Open หญิง Ladies 2022-03-09 00:00:00 15 Result
265 Roller Ski - Team Relay F Open ชาย Men 2022-03-09 00:00:00 27 Result
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามจังหวัด
Participant by Province

ต่างชาติภาค 1 ภาค 2 ภาค 3 ภาค 4 ภาค 5
กรุงเทพฯ 8 คน
ตราด 1 คน
ระยอง 6 คน
รวมทั้งสิ้น 15 คน
บุรีรัมย์ 7 คน
ศรีสะเกษ 9 คน
อุบลราชธานี 7 คน
รวมทั้งสิ้น 23 คน
กระบี่ 6 คน
ชุมพร 11 คน
สงขลา 3 คน
สุราษฎร์ธานี 6 คน
รวมทั้งสิ้น 26 คน
เชียงใหม่ 7 คน
แม่ฮ่องสอน 1 คน
รวมทั้งสิ้น 8 คน
สรุปจำนวนผู้เข้าร่วมรายการแข่งขัน Participation by Number
รายการแข่งขัน รุ่นไม่จำกัดอายุ
Open
YoB: 1942 - 2017
Sprint C Qualification Ladies 16 OK
Sprint C Qualification Men 17 OK
Sprint C Final Ladies 8 OK
Sprint C Final Men 8 OK
Interval Start C Ladies 16 OK
Interval Start C Men 18 OK
Mass Start C Ladies 14 OK
Mass Start C Men 17 OK
Team Sprint C Ladies 16 OK
Team Sprint C Men 18 OK
Team Relay F Ladies 15 OK
Team Relay F Men 27 OK
ตารางสรุปเหรียญตามจังหวัด Medals list by province report
Ranking Province เหรียญทอง Gold เหรียญเงิน Silver เหรียญทองแดง Bronz
1 ศรีสะเกษ 4 0 1
2 ชุมพร 3 2 2
3 เชียงใหม่ 2 4 4
4 สุราษฎร์ธานี 0 2 2
5 กระบี่ 0 1 0
6 พัทลุง 0 0 0
7 อุบลราชธานี 0 0 0
8 แม่ฮ่องสอน 0 0 0
9 สงขลา 0 0 0
10 ระยอง 0 0 0
11 กรุงเทพฯ 0 0 0
12 ตราด 0 0 0
13 บุรีรัมย์ 0 0 0
รวม Total 9 เหรียญทอง Gold 9 เหรียญเงิน Silver 9 เหรียญทองแดง Bronz
รายงานผู้ชนะเลิศ Winner report
Date Events Cate Gender Result
2022-03-07 Roller Ski - Sprint C Final Open ชาย Men นาย นราวิชญ์ สายสุข 17 (2006) ศรีสะเกษ (ภาค 3)
นาย วทัญญูู พรมพิงค์ 21 (2002) เชียงใหม่ (ภาค 5)
นาย สหรัฐ กัญญาทิพย์ 21 (2002) เชียงใหม่ (ภาค 5)
นาย ภูริภัทร ชมก้อน 18 (2005) สงขลา (ภาค 4)
2022-03-07 Roller Ski - Team Sprint C Open หญิง Ladies นางสาว ดวงกมล หีดชนา 20 (2003) ชุมพร (ภาค 4)
นางสาว ศิริวรรณ เกิดสิน 18 (2005) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ญ. ณัฐอัชฌา ฉัตรฐิติเมธี 14 (2009) เชียงใหม่ (ภาค 5)
นางสาว พิชญาพร ทิพย์เกษร 16 (2007) เชียงใหม่ (ภาค 5)
นางสาว ปาริฉัตร บุญมณี 17 (2006) สุราษฎร์ธานี (ภาค 4)
ด.ญ. สุวภัธร์ กันชนะ 15 (2008) สุราษฎร์ธานี (ภาค 4)
2022-03-07 Roller Ski - Team Sprint C Open ชาย Men นาย เจษฎา เนียมสุวรรณ 18 (2005) ชุมพร (ภาค 4)
นาย ธีรภัทร สะตะ 17 (2006) ชุมพร (ภาค 4)
นาย กฤษณศักดิ์ ชัยบุรี 16 (2007) สุราษฎร์ธานี (ภาค 4)
นาย ธนาธิป บุญฤทธิ์ 16 (2007) สุราษฎร์ธานี (ภาค 4)
นาย สหรัฐ กัญญาทิพย์ 21 (2002) เชียงใหม่ (ภาค 5)
นาย วทัญญูู พรมพิงค์ 21 (2002) เชียงใหม่ (ภาค 5)
2022-03-07 Roller Ski - Sprint C Final Open หญิง Ladies ด.ญ. ขวัญพิชชา อุ่นภิรมย์ 13 (2010) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ญ. ณัฐอัชฌา ฉัตรฐิติเมธี 14 (2009) เชียงใหม่ (ภาค 5)
ด.ญ. ฌลรุจี มณีมัย 15 (2008) กระบี่ (ภาค 4)
นางสาว ปาริฉัตร บุญมณี 17 (2006) สุราษฎร์ธานี (ภาค 4)
2022-03-08 Roller Ski - Interval Start C Open หญิง Ladies ด.ญ. ณัฐอัชฌา ฉัตรฐิติเมธี 14 (2009) เชียงใหม่ (ภาค 5)
นางสาว ปาริฉัตร บุญมณี 17 (2006) สุราษฎร์ธานี (ภาค 4)
นางสาว นวพร พรหมวงค์ 20 (2003) เชียงใหม่ (ภาค 5)
2022-03-08 Roller Ski - Interval Start C Open ชาย Men นาย ธนากร เงยไชย 17 (2006) ศรีสะเกษ (ภาค 3)
นาย วทัญญูู พรมพิงค์ 21 (2002) เชียงใหม่ (ภาค 5)
นาย สราวุฒิ เกิดสิน 20 (2003) ชุมพร (ภาค 4)
2022-03-09 Roller Ski - Team Relay F Open หญิง Ladies ด.ญ. ณัฐอัชฌา ฉัตรฐิติเมธี 14 (2009) เชียงใหม่ (ภาค 5)
นางสาว นวพร พรหมวงค์ 20 (2003) เชียงใหม่ (ภาค 5)
นางสาว พิชญาพร ทิพย์เกษร 16 (2007) เชียงใหม่ (ภาค 5)
นางสาว จิดาภา ทวิสุวรรณ์ 18 (2005) กระบี่ (ภาค 4)
ด.ญ. ฌลรุจี มณีมัย 15 (2008) กระบี่ (ภาค 4)
ด.ญ. ภรภัทร โสพล 14 (2009) กระบี่ (ภาค 4)
นางสาว เกษราภรณ์ คำสุวรรณ์ 23 (2000) ศรีสะเกษ (ภาค 3)
นางสาว ศุภนิดา ไชยสัตย์ 22 (2001) ศรีสะเกษ (ภาค 3)
นางสาว หทัยกาญจน์ สุขศรี 23 (2000) ศรีสะเกษ (ภาค 3)
2022-03-09 Roller Ski - Team Relay F Open ชาย Men นาย ธนากร เงยไชย 17 (2006) ศรีสะเกษ (ภาค 3)
นาย นราวิชญ์ สายสุข 17 (2006) ศรีสะเกษ (ภาค 3)
ด.ช. ภาคภูมิ สุดสงวน 15 (2008) ศรีสะเกษ (ภาค 3)
นาย เจษฎา เนียมสุวรรณ 18 (2005) ชุมพร (ภาค 4)
นาย ธีรภัทร สะตะ 17 (2006) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ช. เดชาธร เทพนิมิตร 13 (2010) ชุมพร (ภาค 4)
นาย ธนกร ผิวขำ 17 (2006) สุราษฎร์ธานี (ภาค 4)
นาย วิรัลพัชร รัตนภักดี 17 (2006) สุราษฎร์ธานี (ภาค 4)
นาย ธนาธิป บุญฤทธิ์ 16 (2007) สุราษฎร์ธานี (ภาค 4)
2022-03-10 Roller Ski - Mass Start C Open หญิง Ladies นางสาว ดวงกมล หีดชนา 20 (2003) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ญ. ขวัญพิชชา อุ่นภิรมย์ 13 (2010) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ญ. ณัฐอัชฌา ฉัตรฐิติเมธี 14 (2009) เชียงใหม่ (ภาค 5)
2022-03-10 Roller Ski - Mass Start C Open ชาย Men นาย ธนากร เงยไชย 17 (2006) ศรีสะเกษ (ภาค 3)
นาย วทัญญูู พรมพิงค์ 21 (2002) เชียงใหม่ (ภาค 5)
นาย สราวุฒิ เกิดสิน 20 (2003) ชุมพร (ภาค 4)