กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 จังหวัดศรีสะเกษ 2022-03-05 - 2022-03-25
Thailand National Game 47 Sisaket
ศรีสะเกษ
ผลการแข่งขัน

(257) Roller Ski - Sprint C Final 200 Meter

ชาย Open ปีเกิด Year of Birth: 1942 - 2017
จังหวัดศรีสะเกษ 2022-03-07 00:00:00
ชนะเลิศ
1st place

นาย นราวิชญ์ สายสุข
ศรีสะเกษ (ภาค 3)
รองชนะเลิศอันดับ 1
2nd Place

นาย วทัญญู พรมพิงค์
เชียงใหม่ (ภาค 5)
รองชนะเลิศอันดับ 2
3rd Place

นาย สหรัฐ กัญญาทิพย์
เชียงใหม่ (ภาค 5)
รองชนะเลิศอันดับ 2
3rd Place

นาย ภูริภัทร ชมก้อน
สงขลา (ภาค 4)
Name FIS CODE Name English BIB Number Province Qualify time Rank
นาย นราวิชญ์ สายสุข 3900040 Mr. Naravich Saisuk ศรีสะเกษ (ภาค 3) 00:00:30.115 1
นาย วทัญญู พรมพิงค์ 3900035 Mr. Wathanyu Phromphing เชียงใหม่ (ภาค 5) 00:00:30.252 2
นาย สหรัฐ กัญญาทิพย์ 3900043 Mr. Saharat Kanyathip เชียงใหม่ (ภาค 5) 00:00:29.804 3
นาย ภูริภัทร ชมก้อน 3900046 Mr. Phuriphat Chomkon สงขลา (ภาค 4) 00:00:32.593 4
นาย องครักษ์ จันเดียว Mr. Ongkarak Chandiew แม่ฮ่องสอน (ภาค 5) 00:00:32.165 5
นาย ยศกร อนันตพันธุ์ 3900033 Mr. Yudsakorn Anantapun สงขลา (ภาค 4) 00:00:33.048 6
นาย วรุตม์ สนทนาการ Mr. Warut Sonthanakan ชุมพร (ภาค 4) 00:00:34.020 7
ด.ช. ธีรโชติ สาททอง Mr. Teerachot Sattong ศรีสะเกษ (ภาค 3) 00:00:34.232 8
The Winner
ผู้ชนะเลิศ
1st Runner-up
รองชนะเลิศอันดับ 1
2nd Runner-up
รองชนะเลิศอันดับ 2
2nd Runner-up
รองชนะเลิศอันดับ 2

นาย นราวิชญ์ สายสุข
ศรีสะเกษ (ภาค 3)
BIB:

นาย วทัญญู พรมพิงค์
เชียงใหม่ (ภาค 5)
BIB:

นาย สหรัฐ กัญญาทิพย์
เชียงใหม่ (ภาค 5)
BIB:

นาย ภูริภัทร ชมก้อน
สงขลา (ภาค 4)
BIB:
Final A

นาย วทัญญู พรมพิงค์
เชียงใหม่ (ภาค 5)
BIB: Time:
vs
นาย นราวิชญ์ สายสุข
ศรีสะเกษ (ภาค 3)
BIB: Time:
Final B

นาย สหรัฐ กัญญาทิพย์
เชียงใหม่ (ภาค 5)
BIB: Time:
vs
นาย ภูริภัทร ชมก้อน
สงขลา (ภาค 4)
BIB: Time:
Semi Final 1 Semi Final 2

นาย สหรัฐ กัญญาทิพย์
เชียงใหม่ (ภาค 5)
BIB: Time:
vs
นาย วทัญญู พรมพิงค์
เชียงใหม่ (ภาค 5)
BIB: Time:

นาย ภูริภัทร ชมก้อน
สงขลา (ภาค 4)
BIB: Time:
vs
นาย นราวิชญ์ สายสุข
ศรีสะเกษ (ภาค 3)
BIB: Time:
Quarter Final 1 Quarter Final 2 Quarter Final 3 Quarter Final 4

นาย สหรัฐ กัญญาทิพย์
เชียงใหม่ (ภาค 5)
BIB: Time:
vs
BIB: Time:
ด.ช. ธีรโชติ สาททอง
ศรีสะเกษ (ภาค 3)

นาย วทัญญู พรมพิงค์
เชียงใหม่ (ภาค 5)
BIB: Time:
vs
BIB: Time:
นาย ยศกร อนันตพันธุ์
สงขลา (ภาค 4)

นาย ภูริภัทร ชมก้อน
สงขลา (ภาค 4)
BIB: Time:
vs
BIB: Time:
นาย องครักษ์ จันเดียว
แม่ฮ่องสอน (ภาค 5)

นาย วรุตม์ สนทนาการ
ชุมพร (ภาค 4)
BIB: Time:
vs
BIB: Time:
นาย นราวิชญ์ สายสุข
ศรีสะเกษ (ภาค 3)