กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 ศรีสะเกษ 2022-03-05 - 2022-03-25
Thailand National Game 47 Sisaket
ศรีสะเกษ
ผลการแข่งขัน

(257) Roller Ski - Sprint C Final 200 Meter

ชาย Open ปีเกิด Year of Birth: 1942 - 2017
จังหวัดศรีสะเกษ 2022-03-07 00:00:00
ชนะเลิศ
1st place

นาย นราวิชญ์ สายสุข
ศรีสะเกษ (ภาค 3)
รองชนะเลิศอันดับ 1
2nd Place

นาย สหรัฐ กัญญาทิพย์
ลำพูน (ภาค 5)
รองชนะเลิศอันดับ 2
3rd Place

นาย วทัญญู พรมพิงค์
ลำพูน (ภาค 5)
รองชนะเลิศอันดับ 2
3rd Place

นาย ภูริภัทร ชมก้อน
สงขลา (ภาค 4)
Name FIS CODE Name English BIB Number Province Qualify time Rank
นาย นราวิชญ์ สายสุข 3900040 Mr. Naravich Saisuk 128 ศรีสะเกษ (ภาค 3) 00:00:30.115 1
นาย สหรัฐ กัญญาทิพย์ 3900043 Mr. Saharat Kanyathip 137 ลำพูน (ภาค 5) 00:00:29.804 2
นาย วทัญญู พรมพิงค์ 3900035 Mr. Wathanyu Phromphing 136 ลำพูน (ภาค 5) 00:00:30.252 3
นาย ภูริภัทร ชมก้อน 3900046 Mr. Phuriphat Chomkon 126 สงขลา (ภาค 4) 00:00:32.593 3
นาย องครักษ์ จันเดียว Mr. Ongkarak Chandiew 125 แม่ฮ่องสอน (ภาค 5) 00:00:32.165 5
นาย ยศกร อนันตพันธุ์ 3900033 Mr. Yudsakorn Anantapun 127 สงขลา (ภาค 4) 00:00:33.048 6
นาย วรุตม์ สนทนาการ Mr. Warut Sonthanakan 133 ชุมพร (ภาค 4) 00:00:34.020 7
ด.ช. ธีรโชติ สาททอง Mr. Teerachot Sattong 129 ศรีสะเกษ (ภาค 3) 00:00:34.232 8
The Winner
ผู้ชนะเลิศ
1st Runner-up
รองชนะเลิศอันดับ 1
2nd Runner-up
รองชนะเลิศอันดับ 2
2nd Runner-up
รองชนะเลิศอันดับ 2

นาย นราวิชญ์ สายสุข
ศรีสะเกษ (ภาค 3)
BIB: 02

นาย สหรัฐ กัญญาทิพย์
ลำพูน (ภาค 5)
BIB: 02

นาย วทัญญู พรมพิงค์
ลำพูน (ภาค 5)
BIB: 03

นาย ภูริภัทร ชมก้อน
สงขลา (ภาค 4)
BIB: 05
Final A

นาย สหรัฐ กัญญาทิพย์
ลำพูน (ภาค 5)
BIB: 01 Time:
vs
นาย นราวิชญ์ สายสุข
ศรีสะเกษ (ภาค 3)
BIB: 02 Time:
Final B

นาย ภูริภัทร ชมก้อน
สงขลา (ภาค 4)
BIB: 05 Time:
vs
นาย วทัญญู พรมพิงค์
ลำพูน (ภาค 5)
BIB: 03 Time:
Semi Final 1 Semi Final 2

นาย สหรัฐ กัญญาทิพย์
ลำพูน (ภาค 5)
BIB: 01 Time:
vs
นาย ภูริภัทร ชมก้อน
สงขลา (ภาค 4)
BIB: 05 Time:

นาย วทัญญู พรมพิงค์
ลำพูน (ภาค 5)
BIB: 03 Time:
vs
นาย นราวิชญ์ สายสุข
ศรีสะเกษ (ภาค 3)
BIB: 02 Time:
Quarter Final 1 Quarter Final 2 Quarter Final 3 Quarter Final 4

นาย สหรัฐ กัญญาทิพย์
ลำพูน (ภาค 5)
BIB: 01 Time:
vs
BIB: 08 Time:
ด.ช. ธีรโชติ สาททอง
ศรีสะเกษ (ภาค 3)

นาย ภูริภัทร ชมก้อน
สงขลา (ภาค 4)
BIB: 05 Time:
vs
BIB: 04 Time:
นาย องครักษ์ จันเดียว
แม่ฮ่องสอน (ภาค 5)

นาย วทัญญู พรมพิงค์
ลำพูน (ภาค 5)
BIB: 03 Time:
vs
BIB: 06 Time:
นาย ยศกร อนันตพันธุ์
สงขลา (ภาค 4)

นาย วรุตม์ สนทนาการ
ชุมพร (ภาค 4)
BIB: 07 Time:
vs
BIB: 02 Time:
นาย นราวิชญ์ สายสุข
ศรีสะเกษ (ภาค 3)