ชื่องานภาษาไทย กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 กาญจนบุรี 2023-08-19 - 2023-08-29
ชื่องานภาษาอังกฤษThailand National Game 48 Kanchanaburi
สถานที่จัดงานกาญจนบุรี
Participation Name List รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด -
รายละเอียดงานแข่ง Event Detail
รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
Name List of All Participant Athletes - Official

ภาค Reginal 1 ภาค Reginal 2 ภาค Reginal 3 ภาค Reginal 4 ภาค Reginal 5
กรุงเทพฯ 11 คน
ตราด 6 คน
นนทบุรี 6 คน
ระยอง 11 คน
สมุทรสงคราม 8 คน
รวมทั้งสิ้น 42 คน
จาก 5 จังหวัด
กาญจนบุรี 3 คน
นครสวรรค์ 1 คน
ราชบุรี 7 คน
รวมทั้งสิ้น 11 คน
จาก 3 จังหวัด
ขอนแก่น 11 คน
นครพนม 3 คน
นครราชสีมา 2 คน
ศรีสะเกษ 18 คน
อุดรธานี 9 คน
อุบลราชธานี 9 คน
รวมทั้งสิ้น 52 คน
จาก 6 จังหวัด
กระบี่ 14 คน
ชุมพร 15 คน
ยะลา 2 คน
สงขลา 6 คน
สตูล 2 คน
สุราษฎร์ธานี 7 คน
รวมทั้งสิ้น 46 คน
จาก 6 จังหวัด
น่าน 9 คน
เชียงใหม่ 13 คน
แม่ฮ่องสอน 1 คน
รวมทั้งสิ้น 23 คน
จาก 3 จังหวัด
รวมผู้เข้าร่วมแข่งขัน 174 คน จาก 23 จังหวัด
รายการกิจกรรมการแข่งขัน
Race ID Status Gender Event Start List Current Score Result Competition Time
394 Official result หญิง Ladies Open Sprint C Qualification 400 29 | | Score | Result | 2023-08-15 08:00:00
395 Official result ชาย Men Open Sprint C Qualification 400 39 | | Score | Result | 2023-08-15 08:00:00
396 Official result หญิง Ladies Open Sprint C (4) Final 400 20 | | Score | Result 2023-08-15 10:00:00 1
397 Official result ชาย Men Open Sprint C (4) Final 400 20 | | Score | Result 2023-08-15 10:00:00 2
398 Official result หญิง Ladies Open Sprint F Qualification 400 21 | | Score | Result | 2023-08-15 12:00:00
399 Official result ชาย Men Open Sprint F Qualification 400 30 | | Score | Result | 2023-08-15 12:00:00
400 Official result หญิง Ladies Open Sprint F (4) Final 400 16 | | Score | Result 2023-08-15 13:00:00 3
401 Official result ชาย Men Open Sprint F (4) Final 400 20 | | Score | Result 2023-08-15 13:00:00 4
402 Official result หญิง Ladies Open Interval Start C 11000 22 | | Score | Result | 2023-08-16 08:00:00 5
403 Official result ชาย Men Open Interval Start C 17000 27 | | Score | Result | 2023-08-16 08:00:00 6
404 Official result หญิง Ladies Open Interval Start F 5000 20 | | Score | Result | 2023-08-16 10:30:00 7
405 Official result ชาย Men Open Interval Start F 9000 30 | | Score | Result | 2023-08-16 10:30:00 8
406 Official result หญิง Ladies Open Team Sprint F 1200 x 2 Legs @ 3 Lap 18 | | Score | Result| 2023-08-17 08:00:00 9
407 Official result ชาย Men Open Team Sprint F 1500 x 2 Legs @ 3 Lap 29 | | Score | Result| 2023-08-17 08:00:00 10
408 Official result ผสม Mix Open Team Relay 2C & 2F 3600 x 4 legs @ 1 Lap 38 | | Score | Result| 2023-08-17 11:00:00 11
409 Official result หญิง Ladies Open Mass Start C 9000 15 | | Score | Result | 2023-08-18 08:00:00 12
410 Official result ชาย Men Open Mass Start C 15000 23 | | Score | Result | 2023-08-18 08:00:00 13
สรุปจำนวนผู้เข้าร่วมรายการแข่งขัน Participation by Number
รายการแข่งขัน รุ่นไม่จำกัดอายุ Open YoB: 1943 - 2018
Sprint C Qualification Ladies 29 OK
Sprint C Qualification Men 39 OK
Sprint C (4) Final Ladies 20 OK
Sprint C (4) Final Men 20 OK
Sprint F Qualification Ladies 21 OK
Sprint F Qualification Men 30 OK
Sprint F (4) Final Ladies 16 OK
Sprint F (4) Final Men 20 OK
Interval Start C Ladies 22 OK
Interval Start C Men 27 OK
Interval Start F Ladies 20 OK
Interval Start F Men 30 OK
Team Sprint F Ladies 18 OK
Team Sprint F Men 29 OK
Team Relay 2C & 2F Mix 38 OK
Mass Start C Ladies 15 OK
Mass Start C Men 23 OK
ตารางสรุปเหรียญตามจังหวัด Medals list by province report กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 กาญจนบุรี
Ranking ธง Province เหรียญทอง Gold เหรียญเงิน Silver เหรียญทองแดง Bronz ทอง เงิน ทองแดง รวม
1 ศรีสะเกษ 5 2 3 25 6 3 34
2 เชียงใหม่ 4 3 5 20 9 5 34
3 ชุมพร 3 3 2 15 9 2 26
4 อุบลราชธานี 1 0 1 5 0 1 6
5 กระบี่ 0 3 4 0 9 4 13
6 ราชบุรี 0 1 1 0 3 1 4
7 สุราษฎร์ธานี 0 1 1 0 3 1 4
7 กรุงเทพฯ 0 0 0 0 0 0 0
7 นนทบุรี 0 0 0 0 0 0 0
7 ระยอง 0 0 0 0 0 0 0
7 ตราด 0 0 0 0 0 0 0
7 สมุทรสงคราม 0 0 0 0 0 0 0
7 นครสวรรค์ 0 0 0 0 0 0 0
7 กาญจนบุรี 0 0 0 0 0 0 0
7 ขอนแก่น 0 0 0 0 0 0 0
7 อุดรธานี 0 0 0 0 0 0 0
7 นครพนม 0 0 0 0 0 0 0
7 สงขลา 0 0 0 0 0 0 0
7 สตูล 0 0 0 0 0 0 0
7 น่าน 0 0 0 0 0 0 0
7 แม่ฮ่องสอน 0 0 0 0 0 0 0
7 นครราชสีมา 0 0 0 0 0 0 0
7 ยะลา 0 0 0 0 0 0 0
รวม Total 13 เหรียญทอง Gold 13 เหรียญเงิน Silver 17 เหรียญทองแดง Bronz
Medals list by country report
Ranking National Flag National Code Gold Medal Silver Medal Bronz Medal
1 THA 0 0 0
Total 0 Gold Medal 0 Silver Medal 0 Bronz Medal
รายงานผู้ชนะเลิศ Winner report
Date Events Cate Gender Result
2023-08-15 Roller Ski - Sprint C (4) Final Open หญิง Ladies ด.ญ. ขวัญพิชชา อุ่นภิรมย์ 14 (2010) ชุมพร (ภาค 4)
นางสาว จริยาวดี อุดมลาภ 18 (2006) ศรีสะเกษ (ภาค 3)
นางสาว พิชญาพร ทิพย์เกษร 17 (2007) เชียงใหม่ (ภาค 5)
นางสาว เบญญาภา สุชฎา 15 (2009) กระบี่ (ภาค 4)
2023-08-15 Roller Ski - Sprint C (4) Final Open ชาย Men นาย จักรวาล เจริญสุข 17 (2007) อุบลราชธานี (ภาค 3)
ด.ช. รัตนพล บำรุงรัตน์ 14 (2010) ชุมพร (ภาค 4)
นาย ณัฏฐวี ปลื้มมาก 17 (2007) ราชบุรี (ภาค 2)
นาย ณัฐวุฒิ หิรันรัตน์ 21 (2003) ชุมพร (ภาค 4)
2023-08-15 Roller Ski - Sprint F (4) Final Open หญิง Ladies นางสาว ณัฐอัชฌา ฉัตรฐิติเมธี 15 (2009) เชียงใหม่ (ภาค 5)
นางสาว ศิริวรรณ เกิดสิน 19 (2005) อุดรธานี (ภาค 3)
ด.ญ. ณัฐนรี อินทเสโน 13 (2011) กระบี่ (ภาค 4)
ด.ญ. อังคนา มีแสง 12 (2012) ศรีสะเกษ (ภาค 3)
2023-08-15 Roller Ski - Sprint F (4) Final Open ชาย Men นาย นราวิชญ์ สายสุข 18 (2006) ศรีสะเกษ (ภาค 3)
ด.ช. เดชาธร เทพนิมิตร 14 (2010) ชุมพร (ภาค 4)
นาย ธนกร ผิวขำ 18 (2006) สุราษฎร์ธานี (ภาค 4)
ด.ช. กิตติกวิน เกษีสม 13 (2011) กระบี่ (ภาค 4)
2023-08-16 Roller Ski - Interval Start C Open หญิง Ladies ด.ญ. ขวัญพิชชา อุ่นภิรมย์ 14 (2010) ชุมพร (ภาค 4)
นางสาว เบญญาภา สุชฎา 15 (2009) กระบี่ (ภาค 4)
ด.ญ. ณัจฉรียา ญาสมุทร 13 (2011) ลำพูน (ภาค 5)
2023-08-16 Roller Ski - Interval Start C Open ชาย Men นาย พงศธร บุตรน้อย 23 (2001) ศรีสะเกษ (ภาค 3)
นาย จิตติภัธฆ์ จิตมั่นชัยธรรม 20 (2004) เชียงใหม่ (ภาค 5)
นาย จักรวาล เจริญสุข 17 (2007) อุบลราชธานี (ภาค 3)
2023-08-16 Roller Ski - Interval Start F Open หญิง Ladies นางสาว ณัฐอัชฌา ฉัตรฐิติเมธี 15 (2009) เชียงใหม่ (ภาค 5)
นางสาว ชนนิกานต์ ศรีสมโภชน์ 15 (2009) กระบี่ (ภาค 4)
นางสาว กชพร กันทะอินทร์ 17 (2007) ลำพูน (ภาค 5)
2023-08-16 Roller Ski - Interval Start F Open ชาย Men นาย ภาคภูมิ สุดสงวน 16 (2008) ศรีสะเกษ (ภาค 3)
นาย ภูริ ทองละมุล 15 (2009) ศรีสะเกษ (ภาค 3)
นาย กฤชคุณ ปภัสชัยโสภณ 19 (2005) เชียงใหม่ (ภาค 5)
2023-08-17 Roller Ski - Team Sprint F Open หญิง Ladies นางสาว ณัฐอัชฌา ฉัตรฐิติเมธี 15 (2009) เชียงใหม่ (ภาค 5)
นางสาว พิชชาภา หน่อทอง 17 (2007) เชียงใหม่ (ภาค 5)
นางสาว ชนนิกานต์ ศรีสมโภชน์ 15 (2009) กระบี่ (ภาค 4)
นางสาว เบญญาภา สุชฎา 15 (2009) กระบี่ (ภาค 4)
นางสาว กิ่งกานต์ ดวงจำปา 16 (2008) ศรีสะเกษ (ภาค 3)
นางสาว จริยาวดี อุดมลาภ 18 (2006) ศรีสะเกษ (ภาค 3)
2023-08-17 Roller Ski - Team Sprint F Open ชาย Men นาย ธนากร เงยไชย 18 (2006) ศรีสะเกษ (ภาค 3)
นาย นราวิชญ์ สายสุข 18 (2006) ศรีสะเกษ (ภาค 3)
นาย ธนกร ผิวขำ 18 (2006) สุราษฎร์ธานี (ภาค 4)
นาย ธนาธิป บุญฤทธิ์ 17 (2007) จันทบุรี (ภาค 1)
ด.ช. ธีรพาส ญาสมุทร 15 (2009) ลำพูน (ภาค 5)
นาย ปฐมพงศ์ จันทะเหลา 19 (2005) เชียงใหม่ (ภาค 5)
2023-08-17 Roller Ski - Team Relay 2C & 2F Open ผสม Mix นางสาว ศิริวรรณ เกิดสิน 19 (2005) อุดรธานี (ภาค 3)
ด.ญ. ขวัญพิชชา อุ่นภิรมย์ 14 (2010) ชุมพร (ภาค 4)
นาย เจษฎา เนียมสุวรรณ 19 (2005) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ช. รัตนพล บำรุงรัตน์ 14 (2010) ชุมพร (ภาค 4)
นาย กฤชคุณ ปภัสชัยโสภณ 19 (2005) เชียงใหม่ (ภาค 5)
ด.ญ. กฤติญา ปภัสชัยโสภณ 14 (2010) เชียงใหม่ (ภาค 5)
นาย จิตติภัธฆ์ จิตมั่นชัยธรรม 20 (2004) เชียงใหม่ (ภาค 5)
ด.ญ. ณัจฉรียา ญาสมุทร 13 (2011) ลำพูน (ภาค 5)
ด.ญ. อังคนา มีแสง 12 (2012) ศรีสะเกษ (ภาค 3)
นาย กฤษกร กิ่งสกุล 16 (2008) ศรีสะเกษ (ภาค 3)
ด.ญ. ฑิฆัมภร เงยไชย 13 (2011) ศรีสะเกษ (ภาค 3)
นาย ภาคภูมิ สุดสงวน 16 (2008) ศรีสะเกษ (ภาค 3)
2023-08-18 Roller Ski - Mass Start C Open หญิง Ladies นางสาว พิชชาภา หน่อทอง 17 (2007) เชียงใหม่ (ภาค 5)
ด.ญ. พัชราภา แสงจันทร์ 15 (2009) ราชบุรี (ภาค 2)
ด.ญ. ภรภัทร โสพล 15 (2009) กระบี่ (ภาค 4)
2023-08-18 Roller Ski - Mass Start C Open ชาย Men นาย ธนากร เงยไชย 18 (2006) ศรีสะเกษ (ภาค 3)
นาย จิตติภัธฆ์ จิตมั่นชัยธรรม 20 (2004) เชียงใหม่ (ภาค 5)
นาย เจษฎา เนียมสุวรรณ 19 (2005) ชุมพร (ภาค 4)