ชื่องานภาษาไทย กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 37 "พัทลุงเกมส์" 2022-07-29 - 2022-08-10
ชื่องานภาษาอังกฤษYouth Thailand National Game 37 "Phatthalung"
สถานที่จัดงานพัทลุง
Participation Name List รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด -
รายละเอียดงานแข่ง Event Detail
-
รายการกิจกรรมการแข่งขัน
Race ID Events Category Gender Competition Time Start List Result List
266 Roller Ski - Interval Start C U12 National Game หญิง Ladies 2022-08-05 09:30:00 7 Result
267 Roller Ski - Interval Start C U12 National Game ชาย Men 2022-08-05 09:30:00 10 Result
268 Roller Ski - Interval Start C U20 National Game หญิง Ladies 2022-08-05 09:30:00 15 Result
269 Roller Ski - Interval Start C U20 National Game ชาย Men 2022-08-05 09:30:00 18 Result
278 Roller Ski - Mass Start C U12 National Game หญิง Ladies 2022-08-07 09:30:00 10 Result
279 Roller Ski - Mass Start C U12 National Game ชาย Men 2022-08-07 09:30:00 7 Result
280 Roller Ski - Mass Start C U20 National Game หญิง Ladies 2022-08-07 09:30:00 11 Result
281 Roller Ski - Mass Start C U20 National Game ชาย Men 2022-08-07 09:30:00 16 Result
270 Roller Ski - Sprint C Qualification U12 National Game หญิง Ladies 2022-08-06 09:30:00 8 Result
271 Roller Ski - Sprint C Qualification U12 National Game ชาย Men 2022-08-06 09:30:00 10 Result
272 Roller Ski - Sprint C Qualification U20 National Game หญิง Ladies 2022-08-06 09:30:00 13 Result
273 Roller Ski - Sprint C Qualification U20 National Game ชาย Men 2022-08-06 09:30:00 17 Result
274 Roller Ski - Sprint C Final U12 National Game หญิง Ladies 2022-08-06 12:00:00 4 Result
275 Roller Ski - Sprint C Final U12 National Game ชาย Men 2022-08-06 12:00:00 4 Result
276 Roller Ski - Sprint C Final U20 National Game หญิง Ladies 2022-08-06 12:00:00 8 Result
277 Roller Ski - Sprint C Final U20 National Game ชาย Men 2022-08-06 12:00:00 8 Result
283 Roller Ski - Team Relay C U20 National Game ผสม Mix 2022-08-08 09:30:00 24 Result
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามจังหวัด
Participant by Province

ต่างชาติภาค 1 ภาค 2 ภาค 3 ภาค 4 ภาค 5
กรุงเทพฯ 1 คน
ระยอง 14 คน
รวมทั้งสิ้น 15 คน
กาญจนบุรี 1 คน
นครสวรรค์ 2 คน
ราชบุรี 1 คน
รวมทั้งสิ้น 4 คน
บึงกาฬ 2 คน
ศรีสะเกษ 4 คน
อุบลราชธานี 6 คน
รวมทั้งสิ้น 12 คน
กระบี่ 11 คน
ชุมพร 10 คน
พัทลุง 8 คน
สงขลา 3 คน
สุราษฎร์ธานี 8 คน
รวมทั้งสิ้น 40 คน
เชียงใหม่ 10 คน
แม่ฮ่องสอน 1 คน
รวมทั้งสิ้น 11 คน
สรุปจำนวนผู้เข้าร่วมรายการแข่งขัน Participation by Number
รายการแข่งขัน U12 กยหช
U12 National Game
YoB: 2010 - 2016
U20 กยหช
U20 National Game
YoB: 2002 - 2009
Interval Start C Ladies 7 OK 15 OK
Interval Start C Men 10 OK 18 OK
Sprint C Qualification Ladies 8 OK 13 OK
Sprint C Qualification Men 10 OK 17 OK
Sprint C Final Ladies 4 OK 8 OK
Sprint C Final Men 4 OK 8 OK
Mass Start C Ladies 10 OK 11 OK
Mass Start C Men 7 OK 16 OK
Team Relay C Mix 24 OK
ตารางสรุปเหรียญตามจังหวัด Medals list by province report
Ranking Province เหรียญทอง Gold เหรียญเงิน Silver เหรียญทองแดง Bronz
1 ชุมพร 9 4 2
2 ศรีสะเกษ 3 3 0
3 เชียงใหม่ 1 6 2
4 สุราษฎร์ธานี 0 0 4
5 กระบี่ 0 0 3
6 นครสวรรค์ 0 0 1
7 อุบลราชธานี 0 0 1
7 กาญจนบุรี 0 0 0
8 พัทลุง 0 0 0
8 ราชบุรี 0 0 0
8 บึงกาฬ 0 0 0
8 แม่ฮ่องสอน 0 0 0
8 สงขลา 0 0 0
8 ระยอง 0 0 0
8 กรุงเทพฯ 0 0 0
รวม Total 13 เหรียญทอง Gold 13 เหรียญเงิน Silver 13 เหรียญทองแดง Bronz
รายงานผู้ชนะเลิศ Winner report
Date Events Cate Gender Result
2022-08-05 Roller Ski - Interval Start C U12 National Game หญิง Ladies ด.ญ. ณัจฉรียา ญาสมุทร 12 (2011) เชียงใหม่ (ภาค 5)
ด.ญ. กฤติญา ปภัสชัยโสภณ 13 (2010) เชียงใหม่ (ภาค 5)
ด.ญ. จิณห์วรา นิลเนาวรัตน์ 13 (2010) ชุมพร (ภาค 4)
2022-08-05 Roller Ski - Interval Start C U12 National Game ชาย Men ด.ช. เดชาธร เทพนิมิตร 13 (2010) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ช. นฤภัทร บำรุงรัตน์ 10 (2013) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ช. วีรยุทธ ขาวล้วน 11 (2012) กระบี่ (ภาค 4)
2022-08-05 Roller Ski - Interval Start C U20 National Game หญิง Ladies นางสาว ดวงกมล หีดชนา 20 (2003) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ญ. ณัฐอัชฌา ฉัตรฐิติเมธี 14 (2009) เชียงใหม่ (ภาค 5)
นางสาว ปาริฉัตร บุญมณี 17 (2006) สุราษฎร์ธานี (ภาค 4)
2022-08-05 Roller Ski - Interval Start C U20 National Game ชาย Men นาย ธนากร เงยไชย 17 (2006) ศรีสะเกษ (ภาค 3)
ด.ช. ภาคภูมิ สุดสงวน 15 (2008) ศรีสะเกษ (ภาค 3)
นาย มั่นมี แซ่ลี 19 (2004) นครสวรรค์ (ภาค 2)
2022-08-06 Roller Ski - Sprint C Final U12 National Game หญิง Ladies ด.ญ. ขวัญพิชชา อุ่นภิรมย์ 13 (2010) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ญ. กฤติญา ปภัสชัยโสภณ 13 (2010) เชียงใหม่ (ภาค 5)
ด.ญ. เทมรินทร์ บัวทอง 12 (2011) สุราษฎร์ธานี (ภาค 4)
ด.ญ. ณัฐนรี อินทเสโน 12 (2011) กระบี่ (ภาค 4)
2022-08-06 Roller Ski - Sprint C Final U12 National Game ชาย Men ด.ช. รัตนพล บำรุงรัตน์ 13 (2010) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ช. เดชาธร เทพนิมิตร 13 (2010) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ช. กิตติกวิน เกษีสม 12 (2011) กระบี่ (ภาค 4)
ด.ช. ธนกร ไชยสมบูรณ์ 11 (2012) กระบี่ (ภาค 4)
2022-08-06 Roller Ski - Sprint C Final U20 National Game หญิง Ladies นางสาว ศิริวรรณ เกิดสิน 18 (2005) ชุมพร (ภาค 4)
นางสาว พิชญาพร ทิพย์เกษร 16 (2007) เชียงใหม่ (ภาค 5)
นางสาว ปาริฉัตร บุญมณี 17 (2006) สุราษฎร์ธานี (ภาค 4)
ด.ญ. ชนนิกานต์ ศรีสมโภชน์ 14 (2009) กระบี่ (ภาค 4)
2022-08-06 Roller Ski - Sprint C Final U20 National Game ชาย Men นาย ธนากร เงยไชย 17 (2006) ศรีสะเกษ (ภาค 3)
นาย นราวิชญ์ สายสุข 17 (2006) ศรีสะเกษ (ภาค 3)
นาย วทัญญูู พรมพิงค์ 21 (2002) เชียงใหม่ (ภาค 5)
นาย สราวุฒิ เกิดสิน 20 (2003) ชุมพร (ภาค 4)
2022-08-07 Roller Ski - Mass Start C U12 National Game หญิง Ladies ด.ญ. ขวัญพิชชา อุ่นภิรมย์ 13 (2010) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ญ. ณัจฉรียา ญาสมุทร 12 (2011) เชียงใหม่ (ภาค 5)
ด.ญ. จิณห์วรา นิลเนาวรัตน์ 13 (2010) ชุมพร (ภาค 4)
2022-08-07 Roller Ski - Mass Start C U12 National Game ชาย Men ด.ช. รัตนพล บำรุงรัตน์ 13 (2010) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ช. นฤภัทร บำรุงรัตน์ 10 (2013) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ช. กิตติกวิน เกษีสม 12 (2011) กระบี่ (ภาค 4)
2022-08-07 Roller Ski - Mass Start C U20 National Game หญิง Ladies นางสาว ดวงกมล หีดชนา 20 (2003) ชุมพร (ภาค 4)
นางสาว ศิริวรรณ เกิดสิน 18 (2005) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ญ. ณัฐอัชฌา ฉัตรฐิติเมธี 14 (2009) เชียงใหม่ (ภาค 5)
2022-08-07 Roller Ski - Mass Start C U20 National Game ชาย Men นาย นราวิชญ์ สายสุข 17 (2006) ศรีสะเกษ (ภาค 3)
ด.ช. ภาคภูมิ สุดสงวน 15 (2008) ศรีสะเกษ (ภาค 3)
นาย จักรวาล เจริญสุข 16 (2007) อุบลราชธานี (ภาค 3)
2022-08-08 Roller Ski - Team Relay C U20 National Game ผสม Mix นาย เจษฎา เนียมสุวรรณ 18 (2005) ชุมพร (ภาค 4)
นาย สราวุฒิ เกิดสิน 20 (2003) ชุมพร (ภาค 4)
นางสาว ดวงกมล หีดชนา 20 (2003) ชุมพร (ภาค 4)
นางสาว ศิริวรรณ เกิดสิน 18 (2005) ชุมพร (ภาค 4)
นาย กฤชคุณ ปภัสชัยโสภณ 18 (2005) เชียงใหม่ (ภาค 5)
นาย วทัญญูู พรมพิงค์ 21 (2002) เชียงใหม่ (ภาค 5)
ด.ญ. ณัฐอัชฌา ฉัตรฐิติเมธี 14 (2009) เชียงใหม่ (ภาค 5)
นางสาว พิชญาพร ทิพย์เกษร 16 (2007) เชียงใหม่ (ภาค 5)
นาย ธนกร ผิวขำ 17 (2006) สุราษฎร์ธานี (ภาค 4)
นาย ธนาธิป บุญฤทธิ์ 16 (2007) สุราษฎร์ธานี (ภาค 4)
นางสาว ปาริฉัตร บุญมณี 17 (2006) สุราษฎร์ธานี (ภาค 4)
ด.ญ. สุวภัธร์ กันชนะ 15 (2008) สุราษฎร์ธานี (ภาค 4)