รายชื่อผู้ร่วมรายการแข่งขัน Start List

Race ID: 277
Roller Ski - Sprint C Final 1200 Meter

ชาย U18 National Game ปีเกิด Year of Birth: 2002 - 2009

โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561


2018-10-26 - 2018-10-28
BIB Start Name Province Start Time Remark
1 นาย ธนากร เงยไชย ศรีสะเกษ (ภาค 3)
2 นาย สราวุฒิ เกิดสิน ชุมพร (ภาค 4)
3 นาย นราวิชญ์ สายสุข ศรีสะเกษ (ภาค 3)
4 นาย วทัญญู พรมพิงค์ ลำพูน (ภาค 5)
5 นาย เจษฎา เนียมสุวรรณ ชุมพร (ภาค 4)
6 นาย สหรัฐ กัญญาทิพย์ ลำพูน (ภาค 5)
7 นาย ธนาธิป บุญฤทธิ์ สุราษฎร์ธานี (ภาค 4)
8 นาย ธนกร ผิวขำ สุราษฎร์ธานี (ภาค 4)