โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร 2018-10-26 - 2018-10-28
Thailand Roller Ski Championship Chumporn
หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร

รายชื่อผู้ร่วมรายการแข่งขัน Start List

(277) Roller Ski - Sprint C Final 1200 Meter

ชาย U18 National Game


ปีเกิด Year of Birth: 2002 - 2009
2022-08-06 12:00:00
BIB Start Start Time Name ชื่อ Province Status
1 Mr. Thanakon Ngoeichai นาย ธนากร เงยไชย ศรีสะเกษ (ภาค 3) เสร็จสิ้น
2 Mr. Sarawut Koedsin นาย สราวุฒิ เกิดสิน ชุมพร (ภาค 4) เสร็จสิ้น
3 Mr. Naravich Saisuk นาย นราวิชญ์ สายสุข ศรีสะเกษ (ภาค 3) เสร็จสิ้น
4 Mr. Wathanyu Phromphing นาย วทัญญู พรมพิงค์ เชียงใหม่ (ภาค 5) เสร็จสิ้น
5 Mr Jetsada Niamsuwan นาย เจษฎา เนียมสุวรรณ ชุมพร (ภาค 4) เสร็จสิ้น
6 Mr. Saharat Kanyathip นาย สหรัฐ กัญญาทิพย์ เชียงใหม่ (ภาค 5) เสร็จสิ้น
7 Mr. Thanatip Bunrit นาย ธนาธิป บุญฤทธิ์ สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) เสร็จสิ้น
8 Mr. Thanakon Phlokham นาย ธนกร ผิวขำ สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) เสร็จสิ้น