กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 37 "พัทลุงเกมส์" 2022-07-29 - 2022-08-10
Youth Thailand National Game 37 "Phatthalung"
พัทลุง

รายชื่อผู้ร่วมรายการแข่งขัน Start List

(273) Roller Ski - Sprint C Qualification 1200 Meter

ชาย U18 National Game


ปีเกิด Year of Birth: 2002 - 2009
2022-08-06 09:30:00
BIB Start Start Time Name ชื่อ Province Status
161 1 09:45:18.513 Mr. Kittaphoj Palakai นาย กฤตพจน์ พละไกร อุบลราชธานี (ภาค 3) เสร็จสิ้น
162 2 09:45:32.854 Mr. Anucha Chaiyapuntho นาย อนุชา ไชยพันโท อุบลราชธานี (ภาค 3) เสร็จสิ้น
163 3 09:45:48.104 Mr. Phongphaya Chomkon นาย พงษ์พญา ชมก้อน สงขลา (ภาค 4) เสร็จสิ้น
164 4 09:46:02.748 Mr. Phuriphat Chomkon นาย ภูริภัทร ชมก้อน สงขลา (ภาค 4) เสร็จสิ้น
165 5 09:46:17.967 Mr. Noraphat Wiriyapanya นาย นรภัทร วิริยะปัญญา ระยอง (ภาค 1) เสร็จสิ้น
166 6 09:46:32.706 Mr. Wathanyu Phromphing นาย วทัญญู พรมพิงค์ เชียงใหม่ (ภาค 5) เสร็จสิ้น
167 7 09:46:47.753 Mr. Saharat Kanyathip นาย สหรัฐ กัญญาทิพย์ เชียงใหม่ (ภาค 5) เสร็จสิ้น
168 8 09:47:02.643 Mr. Thanakon Ngoeichai นาย ธนากร เงยไชย ศรีสะเกษ (ภาค 3) เสร็จสิ้น
169 9 09:47:18.587 Mr. Naravich Saisuk นาย นราวิชญ์ สายสุข ศรีสะเกษ (ภาค 3) เสร็จสิ้น
170 10 09:47:32.721 Mr Jetsada Niamsuwan นาย เจษฎา เนียมสุวรรณ ชุมพร (ภาค 4) เสร็จสิ้น
171 11 09:47:47.982 Mr. Sarawut Koedsin นาย สราวุฒิ เกิดสิน ชุมพร (ภาค 4) เสร็จสิ้น
172 12 Mr. Nattawut Chueadi นาย ณัฐวุฒิ เชื้อดี ราชบุรี (ภาค 2) DNS1
173 13 09:49:17.851 Mr. Tanatep Kongsaard นาย ธนเทพ คงสะอาด พัทลุง (ภาค 4) เสร็จสิ้น
174 14 09:48:18.392 Mr. Thanakon Phlokham นาย ธนกร ผิวขำ สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) เสร็จสิ้น
175 15 09:48:32.442 Mr. Thanatip Bunrit นาย ธนาธิป บุญฤทธิ์ สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) เสร็จสิ้น
176 16 09:48:48.745 Mr. Jakkaphat Saengsurin นาย จักรภัทร แสงสุรินทร์ บึงกาฬ (ภาค 3) เสร็จสิ้น
177 17 09:49:02.350 Mr. Ongkarak Chandiew นาย องครักษ์ จันเดียว แม่ฮ่องสอน (ภาค 5) เสร็จสิ้น