รายชื่อผู้ร่วมรายการแข่งขัน Start List

Race ID: 273
Roller Ski - Sprint C Qualification 1200 Meter

ชาย U18 National Game ปีเกิด Year of Birth: 2002 - 2009

กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 37 พัทลุง


2022-07-29 - 2022-08-10
BIB Start Name Province Start Time Remark
161 1 นาย กฤตพจน์ พละไกร อุบลราชธานี (ภาค 3) 09:45:18.513
162 2 นาย อนุชา ไชยพันโท อุบลราชธานี (ภาค 3) 09:45:32.854
163 3 นาย พงษ์พญา ชมก้อน สงขลา (ภาค 4) 09:45:48.104
164 4 นาย ภูริภัทร ชมก้อน สงขลา (ภาค 4) 09:46:02.748
165 5 นาย นรภัทร วิริยะปัญญา ชลบุรี (ภาค 1) 09:46:17.967
166 6 นาย วทัญญู พรมพิงค์ ลำพูน (ภาค 5) 09:46:32.706
167 7 นาย สหรัฐ กัญญาทิพย์ ลำพูน (ภาค 5) 09:46:47.753
168 8 นาย ธนากร เงยไชย ศรีสะเกษ (ภาค 3) 09:47:02.643
169 9 นาย นราวิชญ์ สายสุข ศรีสะเกษ (ภาค 3) 09:47:18.587
170 10 นาย เจษฎา เนียมสุวรรณ ชุมพร (ภาค 4) 09:47:32.721
171 11 นาย สราวุฒิ เกิดสิน ชุมพร (ภาค 4) 09:47:47.982
172 12 นาย ณัฐวุฒิ เชื้อดี ราชบุรี (ภาค 2)
173 13 นาย ธนเทพ คงสะอาด พัทลุง (ภาค 4) 09:49:17.851
174 14 นาย ธนกร ผิวขำ สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) 09:48:18.392
175 15 นาย ธนาธิป บุญฤทธิ์ จันทบุรี (ภาค 1) 09:48:32.442
176 16 นาย จักรภัทร แสงสุรินทร์ บึงกาฬ (ภาค 3) 09:48:48.745
177 17 นาย องครักษ์ จันเดียว แม่ฮ่องสอน (ภาค 5) 09:49:02.350