โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร 2018-10-26 - 2018-10-28
Thailand Roller Ski Championship Chumporn
หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร

รายชื่อผู้ร่วมรายการแข่งขัน Start List

(281) Roller Ski - Mass Start C 10000 Meter

ชาย U18 National Game


ปีเกิด Year of Birth: 2002 - 2009
2022-08-07 09:30:00
BIB Start Start Time Name ชื่อ Province Status
101 1 10:50:26.459 Mr. Wathanyu Phromphing นาย วทัญญู พรมพิงค์ เชียงใหม่ (ภาค 5) เสร็จสิ้น
102 2 10:50:26.459 Mr. Kirtchakhun Papatchaisopon นาย กฤชคุณ ปภัสชัยโสภณ เชียงใหม่ (ภาค 5) เสร็จสิ้น
103 3 10:50:26.459 Mr. Mangmee Seelee นาย มั่นมี แซ่ลี นครสวรรค์ (ภาค 2) เสร็จสิ้น
104 4 Mr. Nattawut Chueadi นาย ณัฐวุฒิ เชื้อดี ราชบุรี (ภาค 2) DNS1
105 5 10:50:26.459 Mr. Surasak Seesuk นาย สุรศักดิ์ สีสุก ระยอง (ภาค 1) เสร็จสิ้น
106 6 Master Wintakorn Rungruang ด.ช. วินทกร รุ่งเรือง พัทลุง (ภาค 4) DNF1
107 7 10:50:26.459 Mr. Naravich Saisuk นาย นราวิชญ์ สายสุข ศรีสะเกษ (ภาค 3) เสร็จสิ้น
108 8 10:50:26.459 Master Pakpoom Sudsaguan ด.ช. ภาคภูมิ สุดสงวน ศรีสะเกษ (ภาค 3) เสร็จสิ้น
109 9 10:50:26.459 Mr. Anucha Chaiyapuntho นาย อนุชา ไชยพันโท อุบลราชธานี (ภาค 3) เสร็จสิ้น
110 10 10:50:26.459 Mr. Jakawan Charoensook นาย จักรวาล เจริญสุข อุบลราชธานี (ภาค 3) เสร็จสิ้น
111 11 10:50:26.459 Mr. Phuriphat Chomkon นาย ภูริภัทร ชมก้อน สงขลา (ภาค 4) เสร็จสิ้น
112 12 10:50:26.459 Mr. Yudsakorn Anantapun นาย ยศกร อนันตพันธุ์ สงขลา (ภาค 4) เสร็จสิ้น
113 13 Mr Jetsada Niamsuwan นาย เจษฎา เนียมสุวรรณ ชุมพร (ภาค 4) DNF1
114 14 Mr. Thiraphat Sata นาย ธีรภัทร สะตะ ชุมพร (ภาค 4) DNS1
115 15 10:50:26.459 Mr. Thanatip Bunrit นาย ธนาธิป บุญฤทธิ์ สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) เสร็จสิ้น
116 16 Mr. Wiranphat Rattanaphakdi นาย วิรัลพัชร รัตนภักดี สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) DNF1