รายชื่อผู้ร่วมรายการแข่งขัน Start List

Race ID: 281
Roller Ski - Mass Start C 10000 Meter

ชาย U18 National Game ปีเกิด Year of Birth: 2002 - 2009

โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561


2018-10-26 - 2018-10-28
BIB Start Name Province Start Time Remark
101 1 นาย วทัญญู พรมพิงค์ ลำพูน (ภาค 5) 10:50:26.459
102 2 นาย กฤชคุณ ปภัสชัยโสภณ เชียงใหม่ (ภาค 5) 10:50:26.459
103 3 นาย มั่นมี แซ่ลี นครสวรรค์ (ภาค 2) 10:50:26.459
104 4 นาย ณัฐวุฒิ เชื้อดี ราชบุรี (ภาค 2)
105 5 นาย สุรศักดิ์ สีสุก ระยอง (ภาค 1) 10:50:26.459
106 6 ด.ช. วินทกร รุ่งเรือง พัทลุง (ภาค 4)
107 7 นาย นราวิชญ์ สายสุข ศรีสะเกษ (ภาค 3) 10:50:26.459
108 8 ด.ช. ภาคภูมิ สุดสงวน ศรีสะเกษ (ภาค 3) 10:50:26.459
109 9 นาย อนุชา ไชยพันโท อุบลราชธานี (ภาค 3) 10:50:26.459
110 10 นาย จักรวาล เจริญสุข อุบลราชธานี (ภาค 3) 10:50:26.459
111 11 นาย ภูริภัทร ชมก้อน สงขลา (ภาค 4) 10:50:26.459
112 12 นาย ยศกร อนันตพันธุ์ สงขลา (ภาค 4) 10:50:26.459
113 13 นาย เจษฎา เนียมสุวรรณ ชุมพร (ภาค 4)
114 14 นาย ธีรภัทร สะตะ กาญจนบุรี (ภาค 2)
115 15 นาย ธนาธิป บุญฤทธิ์ สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) 10:50:26.459
116 16 นาย วิรัลพัชร รัตนภักดี สุราษฎร์ธานี (ภาค 4)