รายชื่อผู้ร่วมรายการแข่งขัน Start List

Race ID: 266
Roller Ski - Interval Start C 2500 Meter

หญิง U12 National Game ปีเกิด Year of Birth: 2010 - 2016

กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 37 พัทลุง


2022-07-29 - 2022-08-10
BIB Start Name Province Start Time Remark
11 1 ด.ญ. ฐิติวรณ์ จิรังนิมิตสกุล สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) 09:14:26.806
12 2 ด.ญ. วราภรณ์ ขำเขียน สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) 09:14:57.139
13 3 ด.ญ. กฤติญา ปภัสชัยโสภณ เชียงใหม่ (ภาค 5) 09:15:26.648
14 4 ด.ญ. จิณห์วรา นิลเนาวรัตน์ ชุมพร (ภาค 4) 09:15:56.654
15 5 ด.ญ. ณัฐนรี อินทเสโน กระบี่ (ภาค 4) 09:16:27.030
16 6 ด.ญ. ภัทรวดี พรหมรักษา กระบี่ (ภาค 4) 09:16:56.906
119 7 ด.ญ. ณัจฉรียา ญาสมุทร ลำพูน (ภาค 5) 09:17:26.715