โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร 2018-10-26 - 2018-10-28
Thailand Roller Ski Championship Chumporn
หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร

รายชื่อผู้ร่วมรายการแข่งขัน Start List

(272) Roller Ski - Sprint C Qualification 1200 Meter

หญิง U18 National Game


ปีเกิด Year of Birth: 2002 - 2009
2022-08-06 09:30:00
BIB Start Start Time Name ชื่อ Province Status
141 1 09:40:18.395 Miss Jiraporn Parawech นางสาว จิราภรณ์ ภาระเวช อุบลราชธานี (ภาค 3) เสร็จสิ้น
142 2 Miss Sunita Chaiyapantho นางสาว สุนิตา ไชยพันโท อุบลราชธานี (ภาค 3) DNS1
143 3 09:40:48.633 Miss Heidi Likhit ด.ญ. ไฮดี้ ลิขิต ระยอง (ภาค 1) เสร็จสิ้น
144 4 09:41:02.554 Miss Phichayaporn Thipkesorn นางสาว พิชญาพร ทิพย์เกษร เชียงใหม่ (ภาค 5) เสร็จสิ้น
145 5 Miss Nawaporn Promwong นางสาว นวพร พรหมวงค์ เชียงใหม่ (ภาค 5) DNS1
146 6 09:41:32.883 Miss Siriwan Koedsin นางสาว ศิริวรรณ เกิดสิน ชุมพร (ภาค 4) เสร็จสิ้น
147 7 09:41:48.133 Miss Chonnikan S isomphot ด.ญ. ชนนิกานต์ ศรีสมโภชน์ กระบี่ (ภาค 4) เสร็จสิ้น
148 8 09:42:02.953 Miss Cholrujee Maneemai ด.ญ. ฌลรุจี มณีมัย กระบี่ (ภาค 4) เสร็จสิ้น
149 9 09:43:18.284 Miss Narisaraporn Chaiyotha ด.ญ. ณริสราภรณ์ ไชยโยธา พัทลุง (ภาค 4) เสร็จสิ้น
150 10 09:42:18.648 Miss Suwaphat Kanchna ด.ญ. สุวภัธร์ กันชนะ สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) เสร็จสิ้น
151 11 09:42:32.412 Miss Parichat Bunmani นางสาว ปาริฉัตร บุญมณี สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) เสร็จสิ้น
152 12 Miss Wannisa Phugprasert นางสาว วรรณิสา พุกประเสริฐ กาญจนบุรี (ภาค 2) DNS1
153 13 Miss Aim Suntanapanich นางสาว เอม สันธนะพานิช กรุงเทพฯ (ภาค 1) DNS1