กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 37 "พัทลุงเกมส์" 2022-07-29 - 2022-08-10
Youth Thailand National Game 37 "Phatthalung"
พัทลุง

รายชื่อผู้ร่วมรายการแข่งขัน Start List

(280) Roller Ski - Mass Start C 8000 Meter

หญิง U18 National Game


ปีเกิด Year of Birth: 2002 - 2009
2022-08-07 09:30:00
BIB Start Start Time Name ชื่อ Province Status
180 1 09:59:50.601 Miss Natthaatcha Chatthitimetee ด.ญ. ณัฐอัชฌา ฉัตรฐิติเมธี เชียงใหม่ (ภาค 5) เสร็จสิ้น
181 2 09:59:50.601 Miss Phichayaporn Thipkesorn นางสาว พิชญาพร ทิพย์เกษร เชียงใหม่ (ภาค 5) เสร็จสิ้น
182 3 Miss Natthakamon Sukthep ด.ญ. ณัฐกมล สุขเทพ นครสวรรค์ (ภาค 2) DNS1
183 4 Miss Phonchannan Pongsak นางสาว พรชนัน พงษ์ศักดิ์ ระยอง (ภาค 1) DNS1
184 5 Miss Chidapha Thawisuwan นางสาว จิดาภา ทวิสุวรรณ์ กระบี่ (ภาค 4) DNS1
185 6 09:59:50.601 Miss Pornpat Sopol ด.ญ. ภรภัทร โสพล กระบี่ (ภาค 4) DNF1
186 7 Miss Jiraporn Parawech นางสาว จิราภรณ์ ภาระเวช อุบลราชธานี (ภาค 3) DNS1
187 8 Miss Sunita Chaiyapantho นางสาว สุนิตา ไชยพันโท อุบลราชธานี (ภาค 3) DNS1
188 9 09:59:50.601 Miss Siriwan Koedsin นางสาว ศิริวรรณ เกิดสิน ชุมพร (ภาค 4) เสร็จสิ้น
189 10 09:59:50.601 Miss Duangkamon Hitchana นางสาว ดวงกมล หีดชนา ชุมพร (ภาค 4) เสร็จสิ้น
190 11 09:59:50.601 Miss Suwaphat Kanchna ด.ญ. สุวภัธร์ กันชนะ สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) DNF1