รายชื่อผู้ร่วมรายการแข่งขัน Start List

Race ID: 280
Roller Ski - Mass Start C 8000 Meter

หญิง U18 National Game ปีเกิด Year of Birth: 2002 - 2009

กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 37 พัทลุง


2022-07-29 - 2022-08-10
BIB Start Name Province Start Time Remark
180 1 ด.ญ. ณัฐอัชฌา ฉัตรฐิติเมธี เชียงใหม่ (ภาค 5) 09:59:50.601
181 2 นางสาว พิชญาพร ทิพย์เกษร เชียงใหม่ (ภาค 5) 09:59:50.601
182 3 ด.ญ. ณัฐกมล สุขเทพ นครสวรรค์ (ภาค 2)
183 4 นางสาว พรชนัน พงษ์ศักดิ์ ระยอง (ภาค 1)
184 5 นางสาว จิดาภา ทวิสุวรรณ์ กระบี่ (ภาค 4)
185 6 ด.ญ. ภรภัทร โสพล กระบี่ (ภาค 4) 09:59:50.601
186 7 นางสาว จิราภรณ์ ภาระเวช อุบลราชธานี (ภาค 3)
187 8 นางสาว สุนิตา ไชยพันโท อุบลราชธานี (ภาค 3)
188 9 นางสาว ศิริวรรณ เกิดสิน อุดรธานี (ภาค 3) 09:59:50.601
189 10 นางสาว ดวงกมล หีดชนา ชุมพร (ภาค 4) 09:59:50.601
190 11 ด.ญ. สุวภัธร์ กันชนะ สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) 09:59:50.601