รายชื่อผู้ร่วมรายการแข่งขัน Start List

Race ID: 274
Roller Ski - Sprint C Final 800 Meter

หญิง U12 National Game ปีเกิด Year of Birth: 2010 - 2016

กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 37 พัทลุง


2022-07-29 - 2022-08-10
BIB Start Name Province Start Time Remark
1 ด.ญ. ขวัญพิชชา อุ่นภิรมย์ ชุมพร (ภาค 4)
2 ด.ญ. กฤติญา ปภัสชัยโสภณ เชียงใหม่ (ภาค 5)
3 ด.ญ. เทมรินทร์ บัวทอง สุราษฎร์ธานี (ภาค 4)
4 ด.ญ. ณัฐนรี อินทเสโน กระบี่ (ภาค 4)