รายชื่อผู้ร่วมรายการแข่งขัน Start List

Race ID: 278
Roller Ski - Mass Start C 3500 Meter

หญิง U12 National Game ปีเกิด Year of Birth: 2010 - 2016

โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561 (ครั้งที่ 2)


2018-10-26 - 2018-10-28
BIB Start Name Province Start Time Remark
201 1 ด.ญ. ณัฐิปวีณ์ ฉัตรฐิติเมธี เชียงใหม่ (ภาค 5) 09:20:03.536
202 2 ด.ญ. ณัจฉรียา ญาสมุทร ลำพูน (ภาค 5) 09:20:03.536
203 3 ด.ญ. กมลชนก มัณยานนท์ ระยอง (ภาค 1) 09:20:03.536
204 4 ด.ญ. ณัฐชานันท์ มัณยานนท์ ระยอง (ภาค 1) 09:20:03.536
205 5 ด.ญ. ภัทรวดี พรหมรักษา กระบี่ (ภาค 4) 09:20:03.536
206 6 ด.ญ. ศรีรัตน์ นวลสมศรี กระบี่ (ภาค 4) 09:20:03.536
207 7 ด.ญ. จิณห์วรา นิลเนาวรัตน์ ชุมพร (ภาค 4) 09:20:03.536
208 8 ด.ญ. ขวัญพิชชา อุ่นภิรมย์ ชุมพร (ภาค 4) 09:20:03.536
209 9 ด.ญ. วราภรณ์ ขำเขียน สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) 09:20:03.536
210 10 ด.ญ. เทมรินทร์ บัวทอง สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) 09:20:03.536