กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 37 พัทลุง 2022-07-29 - 2022-08-10
Youth Thailand National Game 37 Pattalung
พัทลุง
ผลการแข่งขัน

(276) Roller Ski - Sprint C Final 1200 Meter

หญิง U18 National Game ปีเกิด Year of Birth: 2002 - 2009
2022-08-06 12:00:00
ชนะเลิศ
1st place

นางสาว ศิริวรรณ เกิดสิน
ชุมพร (ภาค 4)
รองชนะเลิศอันดับ 1
2nd Place

นางสาว พิชญาพร ทิพย์เกษร
เชียงใหม่ (ภาค 5)
รองชนะเลิศอันดับ 2
3rd Place

นางสาว ปาริฉัตร บุญมณี
สุราษฎร์ธานี (ภาค 4)
รองชนะเลิศอันดับ 2
3rd Place

ด.ญ. ชนนิกานต์ ศรีสมโภชน์
กระบี่ (ภาค 4)
Name FIS CODE Name English BIB Number Province Qualify time Rank
นางสาว ศิริวรรณ เกิดสิน 3905023 Miss Siriwan Koedsin 1 ชุมพร (ภาค 4) 00:04:02.434 1
นางสาว พิชญาพร ทิพย์เกษร 3905018 Miss Phichayaporn Thipkesorn 3 เชียงใหม่ (ภาค 5) 00:04:16.029 2
นางสาว ปาริฉัตร บุญมณี 3905025 Miss Parichat Bunmani 2 สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) 00:04:15.025 3
ด.ญ. ชนนิกานต์ ศรีสมโภชน์ Miss Chonnikan Sisomphot 4 กระบี่ (ภาค 4) 00:05:04.552 4
ด.ญ. ฌลรุจี มณีมัย Miss Cholrujee Maneemai 5 กระบี่ (ภาค 4) 00:05:11.656 5
นางสาว จิราภรณ์ ภาระเวช Miss Jiraporn Parawech 6 อุบลราชธานี (ภาค 3) 00:05:26.567 6
ด.ญ. สุวภัธร์ กันชนะ Miss Suwaphat Kanchna 7 สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) 00:05:31.363 7
ด.ญ. ไฮดี้ ลิขิต Miss Heidi Likhit 8 ระยอง (ภาค 1) 00:06:31.746 8
The Winner
ผู้ชนะเลิศ
1st Runner-up
รองชนะเลิศอันดับ 1
2nd Runner-up
รองชนะเลิศอันดับ 2
2nd Runner-up
รองชนะเลิศอันดับ 2

นางสาว ศิริวรรณ เกิดสิน
ชุมพร (ภาค 4)
BIB: 01

นางสาว พิชญาพร ทิพย์เกษร
เชียงใหม่ (ภาค 5)
BIB: 03

นางสาว ปาริฉัตร บุญมณี
สุราษฎร์ธานี (ภาค 4)
BIB: 02

ด.ญ. ชนนิกานต์ ศรีสมโภชน์
กระบี่ (ภาค 4)
BIB: 04
Final A

นางสาว ศิริวรรณ เกิดสิน
ชุมพร (ภาค 4)
BIB: 01 Time:
vs
นางสาว พิชญาพร ทิพย์เกษร
เชียงใหม่ (ภาค 5)
BIB: 03 Time:
Final B

ด.ญ. ชนนิกานต์ ศรีสมโภชน์
กระบี่ (ภาค 4)
BIB: 04 Time:
vs
นางสาว ปาริฉัตร บุญมณี
สุราษฎร์ธานี (ภาค 4)
BIB: 02 Time:
Semi Final 1 Semi Final 2

นางสาว ศิริวรรณ เกิดสิน
ชุมพร (ภาค 4)
BIB: 01 Time:
vs
ด.ญ. ชนนิกานต์ ศรีสมโภชน์
กระบี่ (ภาค 4)
BIB: 04 Time:

นางสาว พิชญาพร ทิพย์เกษร
เชียงใหม่ (ภาค 5)
BIB: 03 Time:
vs
นางสาว ปาริฉัตร บุญมณี
สุราษฎร์ธานี (ภาค 4)
BIB: 02 Time:
Quarter Final 1 Quarter Final 2 Quarter Final 3 Quarter Final 4

นางสาว ศิริวรรณ เกิดสิน
ชุมพร (ภาค 4)
BIB: 01 Time: 11:19:56.609
vs
BIB: 08 Time: 11:19:56.609
ด.ญ. ไฮดี้ ลิขิต
ระยอง (ภาค 1)

ด.ญ. ฌลรุจี มณีมัย
กระบี่ (ภาค 4)
BIB: 05 Time: 11:17:01.528
vs
BIB: 04 Time: 11:17:01.528
ด.ญ. ชนนิกานต์ ศรีสมโภชน์
กระบี่ (ภาค 4)

นางสาว พิชญาพร ทิพย์เกษร
เชียงใหม่ (ภาค 5)
BIB: 03 Time: 11:23:24.222
vs
BIB: 06 Time: 11:23:24.222
นางสาว จิราภรณ์ ภาระเวช
อุบลราชธานี (ภาค 3)

ด.ญ. สุวภัธร์ กันชนะ
สุราษฎร์ธานี (ภาค 4)
BIB: 07 Time:
vs
BIB: 02 Time: 00:00:00.001
นางสาว ปาริฉัตร บุญมณี
สุราษฎร์ธานี (ภาค 4)