โครงการจัดอบรม ผู้ฝึกสอนกีฬาโรลเลอร์สกี ระดับชาติ ประจำปี 2563 2020-11-25 - 2020-11-28
Technical Coruse for Coaches in Rollerski
โรงแรมซิตี้บีชรีสอร์ท (City Beach Resort) อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 0819657657
รายชื่อผู้ร่วมอบรม Participation Name List

โรงแรมซิตี้บีชรีสอร์ท (City Beach Resort) อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Roller Ski - Instructor Level 1

Name ชื่อ Province Status
Mr. Jukkrit sintunawarat นาย จักรกฤษณ์ สินธุนาวารัตน์ กรุงเทพฯ (ภาค 1) เสร็จสิ้น
Mr. Panudech Phothong นาย ภานุเดช โพธิ์ทอง กรุงเทพฯ (ภาค 1) เสร็จสิ้น
Mr. Navin Nijun นาย นาวิน นิจันทร์ เชียงใหม่ (ภาค 5) เสร็จสิ้น
Mr. Wathanyu Phromphing นาย วทัญญู พรมพิงค์ ลำพูน (ภาค 5) เสร็จสิ้น
Mr. Saharat Kanyathip นาย สหรัฐ กัญญาทิพย์ ลำพูน (ภาค 5) เสร็จสิ้น
Miss Kulwanit Thorarit นางสาว กุลวณิชย์ ธรฤทธิ์ นครศรีธรรมราช (ภาค 4) เสร็จสิ้น
Miss SUJINAN​ BOONPRASERT นางสาว สุจินันท์ บุญประเสริฐ ระยอง (ภาค 1) เสร็จสิ้น
Mr. Watit Saisuk ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยโท วทิต สายสุข ศรีสะเกษ (ภาค 3) เสร็จสิ้น
Mrs. Thaphanee Sakoolsirilerman นาง ฐาปนีย์ สกุลศิริเลอมาน ศรีสะเกษ (ภาค 3) เสร็จสิ้น
Mr. Boonlert Manomai นาย บุญเลิศ มะโนมัย ศรีสะเกษ (ภาค 3) เสร็จสิ้น
Mr. Nantawat Namwat นาย นันทวัฒน์ นามเวช ศรีสะเกษ (ภาค 3) เสร็จสิ้น
Miss Sirirut Pukchan นางสาว ศิริรัตน์ ปุกจันทร์ เชียงใหม่ (ภาค 5) เสร็จสิ้น
Miss Nawaporn Promwong นางสาว นวพร พรหมวงค์ เชียงใหม่ (ภาค 5) เสร็จสิ้น
Miss Sorrathon Pirunrat นางสาว สรธร พิรุณรัตน์ กรุงเทพฯ (ภาค 1) เสร็จสิ้น
Mr. Narainrit Noonam นาย นเรนทร์ฤทธิ์ หนูนาม กรุงเทพฯ (ภาค 1) เสร็จสิ้น
Mrs. Nual-anong Fungfueang นาง นวลอนงค์ ฟุ้งเฟื่อง กระบี่ (ภาค 4) เสร็จสิ้น
Mr. Sutthipong Sukontharat นาย สุทธิพงษ์ สุคนธรัตน์ สงขลา (ภาค 4) เสร็จสิ้น
Mr. Payungsak Phuthanaphiphat นาย พยุงศักดิ์ ภู่ธนพิพัฒน์ ชุมพร (ภาค 4) เสร็จสิ้น
Mr. Maitree Sae-phu นาย ไมตรี แซ่ภู่ ชุมพร (ภาค 4) เสร็จสิ้น
Mr. Chutchai Tangjanya นาย ฉัตรชัย เที่ยงจรรยา ชุมพร (ภาค 4) เสร็จสิ้น
Miss Supanit Panprakhon นางสาว ศุภนิจ ปานประโคน บุรีรัมย์ (ภาค 3) เสร็จสิ้น
Miss Panomwan Panyameesrikun นางสาว พนมวัลย์ ปัญญามีศรีกุล บุรีรัมย์ (ภาค 3) เสร็จสิ้น
Mr. Somchai Anantapun นาย สมชาย อนันตพันธุ์ สงขลา (ภาค 4) เสร็จสิ้น
Mr. Yudsakorn Anantapun นาย ยศกร อนันตพันธุ์ สงขลา (ภาค 4) เสร็จสิ้น
Mr. Ronayut Jirangnimitsakul นาย รณยุทธ จิรังนิมิตสกุล สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) เสร็จสิ้น
Miss Parusara Songains นางสาว ปรุสรา ส่งอินทร์ สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) เสร็จสิ้น
Mr. Satawat Suebsingkhan นาย ศตวรรษ สืบสิงห์คาร ระยอง (ภาค 1) เสร็จสิ้น
Mr. Sopon Noijan นาย โสภณ น้อยจันทร์ ระยอง (ภาค 1) เสร็จสิ้น
Mr. Wirot Muangkaew นาย วิโรจน์ เมืองแก้ว กระบี่ (ภาค 4) เสร็จสิ้น
Mr. Kirtchakhun Papatchaisopon นาย กฤชคุณ ปภัสชัยโสภณ เชียงใหม่ (ภาค 5) เสร็จสิ้น
Mrs. Ketnipa Palakrai นาง เกษนิภา พละไกร อุบลราชธานี (ภาค 3) เสร็จสิ้น
Mr. Jaturong Palakrai นาย จตุรงค์ พละไกร อุบลราชธานี (ภาค 3) เสร็จสิ้น
Miss Sirata Daengthong นางสาว สิรตา แดงทอง ระยอง (ภาค 1) เสร็จสิ้น
Miss Sudaporn Samakphol นางสาว สุดาภรณ์ สมัครผล ศรีสะเกษ (ภาค 3) เสร็จสิ้น
Mr. Thanakorn Srisuk นาย ธนากร ศรีสุข กระบี่ (ภาค 4) เสร็จสิ้น