โครงการจัดอบรม ผู้ฝึกสอนกีฬาโรลเลอร์สกี ระดับชาติ ประจำปี 2563 2020-11-25 - 2020-11-28
Technical Coruse for Coaches in Rollerski
โรงแรมซิตี้บีชรีสอร์ท (City Beach Resort) อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 0819657657
รายชื่อผู้ร่วมอบรม Participation Name List

โรงแรมซิตี้บีชรีสอร์ท (City Beach Resort) อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Roller Ski - Instructor Level 1

Name ชื่อ Province Status
Mr. Jukkrit sintunawarat นาย จักรกฤษณ์ สินธุนาวารัตน์ กรุงเทพฯ (ภาค 1) ลงทะเบียนสำเร็จ
Mr. Panudech Phothong นาย ภานุเดช โพธิ์ทอง กรุงเทพฯ (ภาค 1) ลงทะเบียนสำเร็จ
Mr. Navin Nijun นาย นาวิน นิจันทร์ เชียงใหม่ (ภาค 5) ลงทะเบียนสำเร็จ
Mr. Wathanyu Phromphing นาย วทัญญู พรมพิงค์ เชียงใหม่ (ภาค 5) ลงทะเบียนสำเร็จ
Mr. Saharat Kanyathip นาย สหรัฐ กัญญาทิพย์ เชียงใหม่ (ภาค 5) ลงทะเบียนสำเร็จ
Miss Kulwanit Thorarit นางสาว กุลวณิชย์ ธรฤทธิ์ นครศรีธรรมราช (ภาค 4) ลงทะเบียนสำเร็จ
Miss SUJINAN​ BOONPRASERT นางสาว สุจินันท์ บุญประเสริฐ ระยอง (ภาค 1) ลงทะเบียนสำเร็จ
Mr. Watit Saisuk ว่าที่ ร.ท. วทิต สายสุข ศรีสะเกษ (ภาค 3) ลงทะเบียนสำเร็จ
Mrs. Thaphanee Sakoolsirilerman นาง ฐาปนีย์ สกุลศิริเลอมาน ศรีสะเกษ (ภาค 3) ลงทะเบียนสำเร็จ
Mr. Boonlert Manomai นาย บุญเลิศ มะโนมัย ศรีสะเกษ (ภาค 3) ลงทะเบียนสำเร็จ
Mr. Nantawat Namwat นาย นันทวัฒน์ นามเวช ศรีสะเกษ (ภาค 3) ลงทะเบียนสำเร็จ
Miss Sirirut Pukchan นางสาว ศิริรัตน์ ปุกจันทร์ เชียงใหม่ (ภาค 5) ลงทะเบียนสำเร็จ
Miss Nawaporn Promwong นางสาว นวพร พรหมวงค์ เชียงใหม่ (ภาค 5) ลงทะเบียนสำเร็จ
Miss Sorrathon Pirunrat นางสาว สรธร พิรุณรัตน์ กรุงเทพฯ (ภาค 1) ลงทะเบียนสำเร็จ
Mr. Narainrit Noonam นาย นเรนทร์ฤทธิ์ หนูนาม กรุงเทพฯ (ภาค 1) ลงทะเบียนสำเร็จ
Mrs. Nual-anong Fungfueang นาง นวลอนงค์ ฟุ้งเฟื่อง ตรัง (ภาค 4) ลงทะเบียนสำเร็จ
Mr. Sutthipong Sukontharat นาย สุทธิพงษ์ สุคนธรัตน์ สงขลา (ภาค 4) ลงทะเบียนสำเร็จ
Mr. Payungsak Phuthanaphiphat นาย พยุงศักดิ์ ภู่ธนพิพัฒน์ ชุมพร (ภาค 4) ลงทะเบียนสำเร็จ
Mr. Maitree Sae-phu นาย ไมตรี แซ่ภู่ ชุมพร (ภาค 4) ลงทะเบียนสำเร็จ
Mr. Chutchai Tangjanya นาย ฉัตรชัย เที่ยงจรรยา ชุมพร (ภาค 4) ลงทะเบียนสำเร็จ
Miss Supanit Panprakhon นางสาว ศุภนิจ ปานประโคน บุรีรัมย์ (ภาค 3) ลงทะเบียนสำเร็จ
Miss Panomwan Panyameesrikun นางสาว พนมวัลย์ ปัญญามีศรีกุล บุรีรัมย์ (ภาค 3) ลงทะเบียนสำเร็จ
Mr. Somchai Anantapun นาย สมชาย อนันตพันธุ์ สงขลา (ภาค 4) ลงทะเบียนสำเร็จ
master Yudsakorn Anantapun ด.ช. ยศกร อนันตพันธุ์ สงขลา (ภาค 4) ลงทะเบียนสำเร็จ
Mr. Ronayut Jirangnimitsakul นาย รณยุทธ จิรังนิมิตสกุล สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) ลงทะเบียนสำเร็จ
Miss Parusara Songains นางสาว ปรุสรา ส่งอินทร์ สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) ลงทะเบียนสำเร็จ
Mr. Satawat Suebsingkhan นาย ศตวรรษ สืบสิงห์คาร ระยอง (ภาค 1) ลงทะเบียนสำเร็จ
Mr. Sopon Noijan นาย โสภณ น้อยจันทร์ ระยอง (ภาค 1) ลงทะเบียนสำเร็จ
Mr. Wirot Muangkaew นาย วิโรจน์ เมืองแก้ว กระบี่ (ภาค 4) ลงทะเบียนสำเร็จ
Master Kirtchakhun Papatchaisopon นาย กฤชคุณ ปภัสชัยโสภณ เชียงใหม่ (ภาค 5) ลงทะเบียนสำเร็จ
Mrs. Ketnipa Palakrai นาง เกษนิภา พละไกร อุบลราชธานี (ภาค 3) ลงทะเบียนสำเร็จ
Mr. Jaturong Palakrai นาย จตุรงค์ พละไกร อุบลราชธานี (ภาค 3) ลงทะเบียนสำเร็จ
Miss Sirata Daengthong นางสาว สิรตา แดงทอง ระยอง (ภาค 1) ลงทะเบียนสำเร็จ
Miss Sudaporn Samakphol นางสาว สุดาภรณ์ สมัครผล ศรีสะเกษ (ภาค 3) ลงทะเบียนสำเร็จ
Mr. Thanakorn Srisuk นาย ธนากร ศรีสุข กระบี่ (ภาค 4) ลงทะเบียนสำเร็จ