ชื่องานภาษาไทย กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 43 (กีฬาสาธิต) 2024-01-23 - 2024-01-24
ชื่องานภาษาอังกฤษ
สถานที่จัดงานถนนภายในสวนสาธารณะธารา จังหวัดกระบี่
Participation Name List รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด -
รายละเอียดงานแข่ง Event Detail
รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
Name List of All Participant Athletes - Official

ภาค Reginal 1 ภาค Reginal 2 ภาค Reginal 3 ภาค Reginal 4 ภาค Reginal 5
ราชบุรี 8 คน
รวมทั้งสิ้น 8 คน
จาก 1 จังหวัด
ขอนแก่น 6 คน
รวมทั้งสิ้น 6 คน
จาก 1 จังหวัด
กระบี่ 14 คน
สงขลา 6 คน
สตูล 1 คน
สุราษฎร์ธานี 6 คน
รวมทั้งสิ้น 27 คน
จาก 4 จังหวัด
รวมผู้เข้าร่วมแข่งขัน 41 คน จาก