ถนนภายในสวนสาธารณะธารา จังหวัดกระบี่
2024-01-23 - 2024-01-24

ผลการแข่งขัน Result List

(584) Roller Ski - Sprint F Qualification
400 Meters

ชาย National Student Games

ปีเกิด Year of Birth: 2006 - 2016
2024-01-24 10:00:00
BIB Start FIS CODE Name NOC CODE YOB Province Start time Finish time Run time Diff Rank
101 1 นาย รณชัย ศรีกลับ THA (2007) สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) 10:00:00.000 10:00:47.210 00:00:47.210 00:00:00.000 1
103 3 ด.ช. กิตติกวิน เกษีสม THA (2011) กระบี่ (ภาค 4) 10:00:00.000 10:00:47.220 00:00:47.220 00:00:00.010 2
102 2 3900045 นาย พงษ์พญา ชมก้อน THA (2007) สงขลา (ภาค 4) 10:00:00.000 10:00:47.230 00:00:47.230 00:00:00.020 3
105 5 ด.ช. ชยนนท์ รัตนภรณ์ THA (2013) กระบี่ (ภาค 4) 10:00:00.000 10:00:47.240 00:00:47.240 00:00:00.030 4
108 8 ด.ช. ธนศักดิ์ ไข่เพ็ชร THA (2010) ราชบุรี (ภาค 2) 10:00:00.000 10:00:47.250 00:00:47.250 00:00:00.040 5
106 6 ด.ช. ฉัตรณภัชฆ์ พันโญศรันณยา THA (2011) สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) 10:00:00.000 10:00:47.260 00:00:47.260 00:00:00.050 6
118 18 นาย เสฎฐวุฒิ ศิริวัฒน์ THA (2008) สตูล (ภาค 4) 10:00:00.000 10:00:47.270 00:00:47.270 00:00:00.060 7
104 4 ด.ช. วีรยุทธ ขาวล้วน THA (2012) กระบี่ (ภาค 4) 10:00:00.000 10:00:47.280 00:00:47.280 00:00:00.070 8
107 7 ด.ช. ธนภัทร ขาวล้วน THA (2011) กระบี่ (ภาค 4) 10:00:00.000 10:00:55.860 00:00:55.860 00:00:08.650 9
113 13 3900060 นาย ณัฏฐวี ปลื้มมาก THA (2007) ราชบุรี (ภาค 2) 10:00:00.000 10:00:57.940 00:00:57.940 00:00:10.730 10
112 12 ด.ช. อนันดา ภู่ทวี THA (2010) สงขลา (ภาค 4) 10:00:00.000 10:00:58.420 00:00:58.420 00:00:11.210 11
109 9 ด.ช. ตุลา บัณฑิต THA (2011) ขอนแก่น (ภาค 3) 10:00:00.000 10:00:58.710 00:00:58.710 00:00:11.500 12
117 17 ด.ช. ยศพัฒน์ อนันตพันธุ์ THA (2016) สงขลา (ภาค 4) 10:00:00.000 10:00:59.300 00:00:59.300 00:00:12.090 13
110 10 ด.ช. ชัยวัฒน์ ชัยสิทธิ์ THA (2013) กระบี่ (ภาค 4) 10:00:00.000 10:01:04.470 00:01:04.470 00:00:17.260 14
111 11 ด.ช. ธนาธร สุระเดช THA (2012) ขอนแก่น (ภาค 3) 10:00:00.000 10:01:05.290 00:01:05.290 00:00:18.080 15
116 16 ด.ช. สุภกรณ์ แสนวิชัย THA (2014) ขอนแก่น (ภาค 3) 10:00:00.000 10:01:13.030 00:01:13.030 00:00:25.820 16
115 15 ด.ช. วีรภัทร นาคสวัสดิ์ THA (2015) ขอนแก่น (ภาค 3) 10:00:00.000 10:01:16.190 00:01:16.190 00:00:28.980 17
119 19 นาย ธีภพ ชดช้อย THA (2007) กระบี่ (ภาค 4) 10:00:00.000 10:01:32.680 00:01:32.680 00:00:45.470 18
114 14 ด.ช. กรฤต จิรังนิมิตสกุล THA (2013) สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) 10:03:30.000 0 DNS1