Public Profile

ชือ ภาษาไทยเด็กชาย เศรษฐพงศ์ ยอดเสถียร
ชื่อ ภาษาอังกฤษ Master Setthapong Yordsathien
ชื่อเล่นภูมิ
จังหวัดที่สังกัดสงขลา (ภาค 4)
ส่วนสูง/น้ำหนัก0 cm/0 kg
Profile QR Code
รายการกิจกรรมการแข่งขัน
รายการกิจกรรมการฝึกอบรม
วันที่ฝึกอบรม รายการ สถานที่ที่ฝึกอบรม รายการฝึกอบรม สถานะรายการฝึกอบรม
2020-03-15 ยกเลิก โครงการสานฝันเยาวชนสู่กีฬาสกีและสโนว์บอร์ด รุ่นที่ 4 Kiroro, Japan#4 Ski Alpine - Bootcamp ลงทะเบียนสำเร็จ
รายการกิจกรรมที่ร่วมเป็นอาสาสมัคร