ชื่องานภาษาไทย อบรมผู้ฝึกสอนกีฬาโรลเลอร์สกี ระดับ1 ครั้งที่1/2563 2020-02-07 - 2020-02-09
ชื่องานภาษาอังกฤษRoller Ski Instrutor Level1
สถานที่จัดงานห้องประชุม 222 อาคารราชมังคลากีฬาสถาน การกีฬาแห่งประเทศไทย 02-1307203
Participation Name List รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด -
รายละเอียดงานแข่ง Event Detail
รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
Name List of All Participant Athletes - Official

ภาค Reginal 1 ภาค Reginal 2 ภาค Reginal 3 ภาค Reginal 4 ภาค Reginal 5
กรุงเทพฯ 2 คน
ระยอง 1 คน
สมุทรปราการ 2 คน
รวมทั้งสิ้น 5 คน
จาก 3 จังหวัด
ขอนแก่น 1 คน
บุรีรัมย์ 2 คน
ศรีสะเกษ 3 คน
อุดรธานี 1 คน
รวมทั้งสิ้น 7 คน
จาก 4 จังหวัด
กระบี่ 1 คน
ชุมพร 8 คน
ตรัง 1 คน
สงขลา 1 คน
รวมทั้งสิ้น 11 คน
จาก 4 จังหวัด
เชียงใหม่ 3 คน
รวมทั้งสิ้น 3 คน
จาก 1 จังหวัด
รวมผู้เข้าร่วมแข่งขัน 26 คน จาก