ชื่องานภาษาไทย โครงการการอบรมผู้ตัดสิน กีฬาโรลเลอร์สกี ระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน 2021-12-01 - 2021-12-03
ชื่องานภาษาอังกฤษRoller Ski Referee Course C License 2021
สถานที่จัดงานโรงแรมพีลูดส์โฮเทล (PRELUDE HOTEL) ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 0819657657
Participation Name List รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด -
รายละเอียดงานแข่ง Event Detail
-
รายการฝึกอบรม
Status Location Events Category ผู้อบรม ผลการอบรม
3 โรงแรมพีลูดส์โฮเทล (PRELUDE HOTEL) ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี Roller Ski - Referee Level 1
General 20 -
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามจังหวัด
Participant by Province

ต่างชาติภาค 1 ภาค 2 ภาค 3 ภาค 4 ภาค 5
กรุงเทพฯ 2 คน
ระยอง 4 คน
รวมทั้งสิ้น 6 คน
ศรีสะเกษ 2 คน
อุบลราชธานี 2 คน
รวมทั้งสิ้น 4 คน
ชุมพร 6 คน
ตรัง 1 คน
สงขลา 1 คน
รวมทั้งสิ้น 8 คน
เชียงใหม่ 2 คน
รวมทั้งสิ้น 2 คน