โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร 2018-10-26 - 2018-10-28
Thailand Roller Ski Championship Chumporn
หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร

รายชื่อผู้ร่วมรายการแข่งขัน Start List

(189) Roller Ski - Mass Start F 0 Meter

ชาย U12 National Game


ปีเกิด Year of Birth: 2008 - 2014
2020-10-18 12:00:00
BIB Start Start Time Name ชื่อ Province Status
Master Kamonwit Phongsak ด.ช. กมลวิช พงษ์ศักดิ์ ระยอง (ภาค 1) ลงทะเบียนสำเร็จ
master Kitsakon Kingsakul ด.ช. กฤษกร กิ่งสกุล ศรีสะเกษ (ภาค 3) ลงทะเบียนสำเร็จ
Master Keerati Suparasiri ด.ช. กีรติ ศุภรสิริ กรุงเทพฯ (ภาค 1) ลงทะเบียนสำเร็จ
Master Tananut Panitprapapong ด.ช. ธนณัฏฐ์ พนิตปภาพงศ์ กรุงเทพฯ (ภาค 1) ลงทะเบียนสำเร็จ
Master Dachathon Tapnimit ด.ช. เดชาธร เทพนิมิตร ชุมพร (ภาค 4) ลงทะเบียนสำเร็จ
Master Thanutham Chongthong ด.ช. ทนุธรรม จงทอง ชุมพร (ภาค 4) ลงทะเบียนสำเร็จ
master Pamutip seanakan ด.ช. ภมุทิพย์ เสนาการ บุรีรัมย์ (ภาค 3) ลงทะเบียนสำเร็จ
master Supaktit thuaysirikul ด.ช. ศุภกฤต ทวยศิริกุล บุรีรัมย์ (ภาค 3) ลงทะเบียนสำเร็จ
master Arkkarachai Mathaum ด.ช. อัครชัย มาท้วม ระยอง (ภาค 1) ลงทะเบียนสำเร็จ
Master Phuri Thonglamoon ด.ช. ภูริ ทองละมุล ศรีสะเกษ (ภาค 3) ลงทะเบียนสำเร็จ
master Yannaphat A-nantapan ด.ช. ญาณพัฒน์ อนันตพันธุ์ สงขลา (ภาค 4) ลงทะเบียนสำเร็จ
Miss Nutthawadee Kaewsuwan นางสาว ณัฐวดี แก้วสุวรรณ กรุงเทพฯ (ภาค 1) กำลังดำเนินกิจกรรม