โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร 2018-10-26 - 2018-10-28
Thailand Roller Ski Championship Chumporn
หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร

รายชื่อผู้ร่วมรายการแข่งขัน Start List

(182) Roller Ski - Sprint C Final 0 Meter

หญิง U20 National Game


ปีเกิด Year of Birth: 2000 - 2007
2020-10-16 12:00:00
BIB Start Start Time Name ชื่อ Province Status
1 Miss Phonchannan Pongsak นางสาว พรชนัน พงษ์ศักดิ์ ระยอง (ภาค 1) เสร็จสิ้น
2 Miss Siriwan Koedsin นางสาว ศิริวรรณ เกิดสิน ชุมพร (ภาค 4) เสร็จสิ้น
3 Miss Artitaya Thaenain น.ส. อาทิตยา แท่นอินทร์ ระยอง (ภาค 1) เสร็จสิ้น
4 Miss Naritsa khaokhangphlu นางสาว ณริสสา ขาวข้างพลู บุรีรัมย์ (ภาค 3) เสร็จสิ้น
5 Miss Maturada kanram นางสาว มธุรดา ขานรัมย์ บุรีรัมย์ (ภาค 3) เสร็จสิ้น
6 Miss Hataikan Suksri นางสาว หทัยกาญจน์ สุขศรี ศรีสะเกษ (ภาค 3) เสร็จสิ้น
7 Miss Pakaporn Kussayopsuwan นางสาว ภคพร กัศยปสุวรรณ กรุงเทพฯ (ภาค 1) เสร็จสิ้น
8 Miss Arrada Palakawong น.ส. อารดา ปาลกะวงศ์ กรุงเทพฯ (ภาค 1) เสร็จสิ้น
9 Miss Nawaporn Promwong นางสาว นวพร พรหมวงค์ เชียงใหม่ (ภาค 5) เสร็จสิ้น
10 Miss A-ranya Aimthasan นางสาว อรัญญา อิ่มทะสาร ตราด (ภาค 1) เสร็จสิ้น
11 Miss Supanida Chaiyasat นางสาว ศุภนิดา ไชยสัตย์ ศรีสะเกษ (ภาค 3) เสร็จสิ้น
12 Miss Maneethep Srikasame ด.ญ. มณีเทพ ศรีเกษม ฉะเฉิงเทรา (ภาค 1) เสร็จสิ้น
13 Miss Ketsaraporn Kamsuwan นางสาว เกษราภรณ์ คำสุวรรณ์ ศรีสะเกษ (ภาค 3) เสร็จสิ้น
14 Miss Pimsirilak Saytien น.ส. พิมศิริลักษณ์ สายถิ่น เชียงใหม่ (ภาค 5) เสร็จสิ้น
15 Miss Chidapha Thawisuwan นางสาว จิดาภา ทวิสุวรรณ์ กระบี่ (ภาค 4) เสร็จสิ้น
16 Miss Suphilchaya Inrit นางสาว สุพิชญา อินฤทธิ์ กระบี่ (ภาค 4) เสร็จสิ้น