รายชื่อผู้ร่วมรายการแข่งขัน Start List

Race ID: 180
Roller Ski - Sprint C Final 0 Meter

หญิง U12 National Game ปีเกิด Year of Birth: 2008 - 2014

โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561 (ครั้งที่ 2)


2018-10-26 - 2018-10-28