กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 36 จังหวัดตราด 2020-10-11 - 2020-10-21
Youth Thailand National Game 36 Trat
ตราด

รายชื่อผู้ร่วมรายการแข่งขัน Start List

(190) Roller Ski - Mass Start F 0 Meter

หญิง U20 National Game


ปีเกิด Year of Birth: 2000 - 2007
2020-10-18 12:00:00
BIB Start Start Time Name ชื่อ Province Status
Miss Phonchannan Pongsak นางสาว พรชนัน พงษ์ศักดิ์ ระยอง (ภาค 1) ลงทะเบียนสำเร็จ
Miss Nawaporn Promwong นางสาว นวพร พรหมวงค์ เชียงใหม่ (ภาค 5) ลงทะเบียนสำเร็จ
Miss A-ranya Aimthasan นางสาว อรัญญา อิ่มทะสาร ตราด (ภาค 1) ลงทะเบียนสำเร็จ
Miss Supanida Chaiyasat นางสาว ศุภนิดา ไชยสัตย์ ศรีสะเกษ (ภาค 3) ลงทะเบียนสำเร็จ
Miss Suphilchaya Inrit นางสาว สุพิชญา อินฤทธิ์ กระบี่ (ภาค 4) ลงทะเบียนสำเร็จ
Miss janjira Amprom ด.ญ. จันทร์จิรา อ่ำพรม กระบี่ (ภาค 4) ลงทะเบียนสำเร็จ
Miss Duangkamon Hitchana นางสาว ดวงกมล หีดชนา ชุมพร (ภาค 4) ลงทะเบียนสำเร็จ
Miss Naritsa khaokhangphlu นางสาว ณริสสา ขาวข้างพลู บุรีรัมย์ (ภาค 3) ลงทะเบียนสำเร็จ
Miss Apatsara jankaew ด.ญ. อาภัสรา จันทร์เเก้ว บุรีรัมย์ (ภาค 3) ลงทะเบียนสำเร็จ
Miss Hataikan Suksri นางสาว หทัยกาญจน์ สุขศรี ศรีสะเกษ (ภาค 3) ลงทะเบียนสำเร็จ
Miss Pakaporn Kussayopsuwan นางสาว ภคพร กัศยปสุวรรณ กรุงเทพฯ (ภาค 1) ลงทะเบียนสำเร็จ
Miss Arrada Palakawong น.ส. อารดา ปาลกะวงศ์ กรุงเทพฯ (ภาค 1) ลงทะเบียนสำเร็จ