รายชื่อผู้ร่วมรายการแข่งขัน Start List

Race ID: 184
Roller Ski - Interval Start C 0 Meter

หญิง U12 National Game ปีเกิด Year of Birth: 2008 - 2014

กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 36 ตราด


2020-10-11 - 2020-10-21
BIB Start Name Province Start Time Remark
ด.ญ. ธัญชนก เต็มเปี่ยม ระยอง (ภาค 1)
ด.ญ. โรจชญา สกุลศิริเลอมาน อุบลราชธานี (ภาค 3)
ด.ญ. พิมพิดา ลีละประยูร กรุงเทพฯ (ภาค 1)
ด.ญ. จิณห์วรา นิลเนาวรัตน์ ชุมพร (ภาค 4)
ด.ญ. ปภาวี ลัดลอด ชุมพร (ภาค 4)
ด.ญ. กานติมา มณีวรรณกุล จันทบุรี (ภาค 1)