รายชื่อผู้ร่วมรายการแข่งขัน Start List

Race ID: 191
Roller Ski - Mass Start F 0 Meter

ชาย U18 National Game ปีเกิด Year of Birth: 2000 - 2007

โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561


2018-10-26 - 2018-10-28
BIB Start Name Province Start Time Remark
นาย วทัญญู พรมพิงค์ เชียงใหม่ (ภาค 5)
นาย พงศกร ปูกันกะ เชียงใหม่ (ภาค 5)
นาย พลอธิป สุนทรสุข กรุงเทพฯ (ภาค 1)
นาย ภานุเดช โพธิ์ทอง กรุงเทพฯ (ภาค 1)
นาย ณัฐวุฒิ หิรันรัตน์ ชุมพร (ภาค 4)
นาย สราวุฒิ เกิดสิน ชุมพร (ภาค 4)
ด.ช. ชัชช์วงศ์ สวัสดิ์รัมย์ บุรีรัมย์ (ภาค 3)
นาย สุภาลักษณ์ สุโพธิ์ บุรีรัมย์ (ภาค 3)
ด.ช. ธันวา สุขะตะ ศรีสะเกษ (ภาค 3)
นาย ยศกร อนันตพันธุ์ สงขลา (ภาค 4)