โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร 2018-10-26 - 2018-10-28
Thailand Roller Ski Championship Chumporn
หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร

รายชื่อผู้ร่วมรายการแข่งขัน Start List

(177) Roller Ski - Sprint C Qualification 0 Meter

ชาย U12 National Game


ปีเกิด Year of Birth: 2008 - 2014
2020-10-16 09:00:00
BIB Start Start Time Name ชื่อ Province Status
master Kitsakon Kingsakul ด.ช. กฤษกร กิ่งสกุล ศรีสะเกษ (ภาค 3) ลงทะเบียนสำเร็จ
Master Natthaputh Chombhucotra ด.ช. ณัฐพุฒิ ชมภูโคตร กรุงเทพฯ (ภาค 1) ลงทะเบียนสำเร็จ
master Pawat Anantavate ด.ช. ภวัต อนันตเวทย์ กรุงเทพฯ (ภาค 1) ลงทะเบียนสำเร็จ
Master Dachathon Tapnimit ด.ช. เดชาธร เทพนิมิตร ชุมพร (ภาค 4) ลงทะเบียนสำเร็จ
Master Wiraphon Sroison ด.ช. วีระพล สร้อยสน ชุมพร (ภาค 4) ลงทะเบียนสำเร็จ
master Pamutip seanakan ด.ช. ภมุทิพย์ เสนาการ บุรีรัมย์ (ภาค 3) ลงทะเบียนสำเร็จ
master Supaktit thuaysirikul ด.ช. ศุภกฤต ทวยศิริกุล บุรีรัมย์ (ภาค 3) ลงทะเบียนสำเร็จ
master Arkkarachai Mathaum ด.ช. อัครชัย มาท้วม ระยอง (ภาค 1) ลงทะเบียนสำเร็จ
Master Phuri Thonglamoon ด.ช. ภูริ ทองละมุล ศรีสะเกษ (ภาค 3) ลงทะเบียนสำเร็จ
master Yannaphat A-nantapan ด.ช. ญาณพัฒน์ อนันตพันธุ์ สงขลา (ภาค 4) ลงทะเบียนสำเร็จ
master phukij suebwongrung ด.ช. ภูกิจ สืบวงษ์รุ่ง สมุทรปราการ (ภาค 1) ลงทะเบียนสำเร็จ
Master Sirapon Noijan ด.ช. ศิรภณ น้อยจันทร์ ระยอง (ภาค 1) ลงทะเบียนสำเร็จ