รายชื่อผู้ร่วมรายการแข่งขัน Start List

Race ID: 185
Roller Ski - Interval Start C 0 Meter

ชาย U12 National Game ปีเกิด Year of Birth: 2008 - 2014

กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 36 ตราด


2020-10-11 - 2020-10-21
BIB Start Name Province Start Time Remark
ด.ช. กฤษกร กิ่งสกุล ศรีสะเกษ (ภาค 3)
ด.ช. ธีรโชติ สาททอง ศรีสะเกษ (ภาค 3)
ด.ช. กันต์พล พฤกษากร กรุงเทพฯ (ภาค 1)
ด.ช. สุทธิฉันท์ ศัตบุตร กรุงเทพฯ (ภาค 1)
ด.ช. รัตนพล บำรุงรัตน์ ชุมพร (ภาค 4)
ด.ช. วีระพล สร้อยสน ชุมพร (ภาค 4)
ด.ช. ภมุทิพย์ เสนาการ บุรีรัมย์ (ภาค 3)
ด.ช. ศุภกฤต ทวยศิริกุล บุรีรัมย์ (ภาค 3)
ด.ช. ญาณพัฒน์ อนันตพันธุ์ สงขลา (ภาค 4)
ด.ช. ภูกิจ สืบวงษ์รุ่ง สมุทรปราการ (ภาค 1)
ด.ช. ศิรภณ น้อยจันทร์ ระยอง (ภาค 1)
ด.ช. กมลวิช พงษ์ศักดิ์ ระยอง (ภาค 1)