กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 36 จังหวัดตราด 2020-10-11 - 2020-10-21
Youth Thailand National Game 36 Trat
ตราด

รายชื่อผู้ร่วมรายการแข่งขัน Start List

(178) Roller Ski - Sprint C Qualification 0 Meter

หญิง U20 National Game


ปีเกิด Year of Birth: 2000 - 2007
2020-10-16 09:00:00
BIB Start Start Time Name ชื่อ Province Status
1 1 10:00:00.000 Miss Phonchannan Pongsak นางสาว พรชนัน พงษ์ศักดิ์ ระยอง (ภาค 1) เสร็จสิ้น
2 2 10:00:00.000 Miss Nawaporn Promwong นางสาว นวพร พรหมวงค์ เชียงใหม่ (ภาค 5) เสร็จสิ้น
3 3 10:00:00.000 Miss A-ranya Aimthasan นางสาว อรัญญา อิ่มทะสาร ตราด (ภาค 1) เสร็จสิ้น
4 4 10:00:00.000 Miss Supanida Chaiyasat นางสาว ศุภนิดา ไชยสัตย์ ศรีสะเกษ (ภาค 3) เสร็จสิ้น
5 5 10:00:00.000 Miss Maneethep Srikasame ด.ญ. มณีเทพ ศรีเกษม ฉะเฉิงเทรา (ภาค 1) เสร็จสิ้น
6 6 10:00:00.000 Miss Ketsaraporn Kamsuwan นางสาว เกษราภรณ์ คำสุวรรณ์ ศรีสะเกษ (ภาค 3) เสร็จสิ้น
7 7 10:00:00.000 Miss Pimsirilak Saytien น.ส. พิมศิริลักษณ์ สายถิ่น เชียงใหม่ (ภาค 5) เสร็จสิ้น
8 8 10:00:00.000 Miss Chidapha Thawisuwan นางสาว จิดาภา ทวิสุวรรณ์ กระบี่ (ภาค 4) เสร็จสิ้น
9 9 10:00:00.000 Miss Suphilchaya Inrit นางสาว สุพิชญา อินฤทธิ์ กระบี่ (ภาค 4) เสร็จสิ้น
10 10 10:00:00.000 Miss Siriwan Koedsin นางสาว ศิริวรรณ เกิดสิน ชุมพร (ภาค 4) เสร็จสิ้น
11 11 10:00:00.000 Miss Artitaya Thaenain น.ส. อาทิตยา แท่นอินทร์ ระยอง (ภาค 1) เสร็จสิ้น
12 12 10:00:00.000 Miss Naritsa khaokhangphlu นางสาว ณริสสา ขาวข้างพลู บุรีรัมย์ (ภาค 3) เสร็จสิ้น
13 13 10:00:00.000 Miss Maturada kanram นางสาว มธุรดา ขานรัมย์ บุรีรัมย์ (ภาค 3) เสร็จสิ้น
14 14 10:00:00.000 Miss Hataikan Suksri นางสาว หทัยกาญจน์ สุขศรี ศรีสะเกษ (ภาค 3) เสร็จสิ้น
15 15 10:00:00.000 Miss Pakaporn Kussayopsuwan นางสาว ภคพร กัศยปสุวรรณ กรุงเทพฯ (ภาค 1) เสร็จสิ้น
16 16 10:00:00.000 Miss Arrada Palakawong น.ส. อารดา ปาลกะวงศ์ กรุงเทพฯ (ภาค 1) เสร็จสิ้น