กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 36 จังหวัดตราด 2020-10-11 - 2020-10-21
Youth Thailand National Game 36 Trat
ตราด

รายชื่อผู้ร่วมรายการแข่งขัน Start List

(186) Roller Ski - Interval Start C 0 Meter

หญิง U20 National Game


ปีเกิด Year of Birth: 2000 - 2007
2020-10-17 12:00:00
BIB Start Start Time Name ชื่อ Province Status
Miss Phonchannan Pongsak นางสาว พรชนัน พงษ์ศักดิ์ ระยอง (ภาค 1) ลงทะเบียนสำเร็จ
Miss Nawaporn Promwong นางสาว นวพร พรหมวงค์ เชียงใหม่ (ภาค 5) ลงทะเบียนสำเร็จ
Miss A-ranya Aimthasan นางสาว อรัญญา อิ่มทะสาร ตราด (ภาค 1) ลงทะเบียนสำเร็จ
Miss Supanida Chaiyasat นางสาว ศุภนิดา ไชยสัตย์ ศรีสะเกษ (ภาค 3) ลงทะเบียนสำเร็จ
Miss Sorrathon Pirunrat นางสาว สรธร พิรุณรัตน์ กรุงเทพฯ (ภาค 1) ลงทะเบียนสำเร็จ
Miss Chidapha Thawisuwan นางสาว จิดาภา ทวิสุวรรณ์ กระบี่ (ภาค 4) ลงทะเบียนสำเร็จ
Miss janjira Amprom ด.ญ. จันทร์จิรา อ่ำพรม กระบี่ (ภาค 4) ลงทะเบียนสำเร็จ
Miss Siriwan Koedsin นางสาว ศิริวรรณ เกิดสิน ชุมพร (ภาค 4) ลงทะเบียนสำเร็จ
Miss Artitaya Thaenain น.ส. อาทิตยา แท่นอินทร์ ระยอง (ภาค 1) ลงทะเบียนสำเร็จ
Miss Thitarat sonrit นางสาว ฐิตารัตน์ ศรฤทธิ์ บุรีรัมย์ (ภาค 3) ลงทะเบียนสำเร็จ
Miss Maturada kanram นางสาว มธุรดา ขานรัมย์ บุรีรัมย์ (ภาค 3) ลงทะเบียนสำเร็จ
Miss Hataikan Suksri นางสาว หทัยกาญจน์ สุขศรี ศรีสะเกษ (ภาค 3) ลงทะเบียนสำเร็จ
Miss Pakaporn Kussayopsuwan นางสาว ภคพร กัศยปสุวรรณ กรุงเทพฯ (ภาค 1) ลงทะเบียนสำเร็จ