ชื่องานภาษาไทย โครงการการอบรมผู้ฝึกสอน กีฬาโรลเลอร์สกี ระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน 2023-08-13 - 2023-08-16
ชื่องานภาษาอังกฤษRoller ski instructor Level 1 2023
สถานที่จัดงานจังหวัดกาญจนบุรี Tony
Participation Name List รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด -
รายละเอียดงานแข่ง Event Detail
รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
Name List of All Participant Athletes - Official

ภาค Reginal 1 ภาค Reginal 2 ภาค Reginal 3 ภาค Reginal 4 ภาค Reginal 5
กรุงเทพฯ 3 คน
จันทบุรี 2 คน
ฉะเชิงเทรา 1 คน
ตราด 2 คน
นนทบุรี 2 คน
ระยอง 3 คน
สมุทรสงคราม 3 คน
รวมทั้งสิ้น 16 คน
จาก 7 จังหวัด
นครสวรรค์ 2 คน
ราชบุรี 1 คน
รวมทั้งสิ้น 3 คน
จาก 2 จังหวัด
ขอนแก่น 2 คน
นครพนม 1 คน
นครราชสีมา 2 คน
ศรีสะเกษ 1 คน
อุดรธานี 4 คน
อุบลราชธานี 1 คน
รวมทั้งสิ้น 11 คน
จาก 6 จังหวัด
กระบี่ 4 คน
นครศรีธรรมราช 1 คน
สงขลา 2 คน
สตูล 1 คน
รวมทั้งสิ้น 8 คน
จาก 4 จังหวัด
น่าน 3 คน
เชียงใหม่ 2 คน
รวมทั้งสิ้น 5 คน
จาก 2 จังหวัด
รวมผู้เข้าร่วมแข่งขัน 43 คน จาก 21 จังหวัด
รายการฝึกอบรม
Status Location Events Category ผู้อบรม ผลการอบรม
10 จังหวัดกาญจนบุรี Roller Ski - Instructor Level 1
General 43 -