ชื่องานภาษาไทย โครงการพัฒนาครูผู้สอนสกีระดับที่ 1 ครั้งที่ 5/2562 2019-01-12 - 2021-01-13
ชื่องานภาษาอังกฤษSSAT Ski Instructor Course Level 1 #5/2019
สถานที่จัดงานGressoney, Italy #5
Participation Name List รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด -
รายละเอียดงานแข่ง Event Detail
-
รายการฝึกอบรม
Status Location Events Category ผู้อบรม ผลการอบรม
3 Gressoney, Italy #5 Ski Alpine - Instructor Level 1
General 1 -
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามจังหวัด
Participant by Province

ต่างชาติภาค 1 ภาค 2 ภาค 3 ภาค 4 ภาค 5
ยโสธร 1 คน
รวมทั้งสิ้น 1 คน