โครงการพัฒนาครูผู้สอนสกีระดับที่ 1 ครั้งที่ 5/2562 2019-01-12 - 2021-01-13
SSAT Ski Instructor Course Level 1 #5/2019
Gressoney, Italy #5
รายชื่อผู้ร่วมอบรม Participation Name List

Gressoney, Italy #5

Ski Alpine - Instructor Level 1

Name ชื่อ Province Status
Mr. Boonchan Chanloung นาย บุญจันทร์ จันเหลือง ยโสธร (ภาค 3) เสร็จสิ้น