ชื่องานภาษาไทย โครงการพัฒนาบุคลากรกีฬาระดับชาติ ประเภท ผู้ฝึกสอนกีฬาโรลเลอร์สกี ขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1 2020-08-25 - 2020-08-27
ชื่องานภาษาอังกฤษRoller Ski Instuctor Coruse 2020
สถานที่จัดงานห้อง ประชุม วิทยาลัยวิทย์ศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 0819657657
Participation Name List รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด -
รายละเอียดงานแข่ง Event Detail
-
รายการฝึกอบรม
Status Location Events Category ผู้อบรม ผลการอบรม
3 ห้องประชุม วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล Roller Ski - Instructor Level 1
General 31 -
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามจังหวัด
Participant by Province

ต่างชาติภาค 1 ภาค 2 ภาค 3 ภาค 4 ภาค 5
กรุงเทพฯ 6 คน
ระยอง 2 คน
สระแก้ว 1 คน
รวมทั้งสิ้น 9 คน
ชัยภูมิ 1 คน
ศรีสะเกษ 2 คน
รวมทั้งสิ้น 3 คน
กระบี่ 2 คน
ชุมพร 4 คน
ตรัง 1 คน
นครศรีธรรมราช 1 คน
นราธิวาส 1 คน
สงขลา 4 คน
สุราษฎร์ธานี 3 คน
รวมทั้งสิ้น 16 คน
สุโขทัย 1 คน
เชียงใหม่ 2 คน
รวมทั้งสิ้น 3 คน