ชื่องานภาษาไทย โครงการพัฒนาครูผู้สอนสกีระดับที่ 2 ครั้งที่ 8/2563 2020-01-14 - 2023-01-17
ชื่องานภาษาอังกฤษSSAT Ski Instructor Course Level 2 #8/2020
สถานที่จัดงานFurano, Japan #8
Participation Name List รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด -
รายละเอียดงานแข่ง Event Detail
-
รายการฝึกอบรม
Status Location Events Category ผู้อบรม ผลการอบรม
3 Furano, Japan #8 Ski Alpine - Instructor Level 2
Above 15 Year 10 -
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามจังหวัด
Participant by Province

ต่างชาติภาค 1 ภาค 2 ภาค 3 ภาค 4 ภาค 5
กรุงเทพฯ 6 คน
รวมทั้งสิ้น 6 คน
นครปฐม 1 คน
รวมทั้งสิ้น 1 คน
เชียงใหม่ 3 คน
รวมทั้งสิ้น 3 คน