ชื่องานภาษาไทย โครงการจัดอบรม ผู้ฝึกสอนกีฬาโรลเลอร์สกี ระดับชาติ ประจำปี 2563 2020-11-25 - 2020-11-28
ชื่องานภาษาอังกฤษTechnical Coruse for Coaches in Rollerski
สถานที่จัดงานโรงแรมซิตี้บีชรีสอร์ท (City Beach Resort) อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 0819657657
Participation Name List รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด -
รายละเอียดงานแข่ง Event Detail
-
รายการฝึกอบรม
Status Location Events Category ผู้อบรม ผลการอบรม
3 โรงแรมซิตี้บีชรีสอร์ท (City Beach Resort) อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ Roller Ski - Instructor Level 1
General 35 -
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามจังหวัด
Participant by Province

ต่างชาติภาค 1 ภาค 2 ภาค 3 ภาค 4 ภาค 5
กรุงเทพฯ 4 คน
ระยอง 4 คน
รวมทั้งสิ้น 8 คน
บุรีรัมย์ 2 คน
ศรีสะเกษ 5 คน
อุบลราชธานี 2 คน
รวมทั้งสิ้น 9 คน
กระบี่ 2 คน
ชุมพร 3 คน
ตรัง 1 คน
นครศรีธรรมราช 1 คน
สงขลา 3 คน
สุราษฎร์ธานี 2 คน
รวมทั้งสิ้น 12 คน
เชียงใหม่ 6 คน
รวมทั้งสิ้น 6 คน