ชื่องานภาษาไทย โครงการจัดอบรม ผู้ฝึกสอนกีฬาโรลเลอร์สกี ระดับชาติ ประจำปี 2563 2020-11-25 - 2020-11-28
ชื่องานภาษาอังกฤษTechnical Coruse for Coaches in Rollerski
สถานที่จัดงานโรงแรมซิตี้บีชรีสอร์ท (City Beach Resort) อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 0819657657
Participation Name List รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด -
รายละเอียดงานแข่ง Event Detail
รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
Name List of All Participant Athletes - Official

ภาค Reginal 1 ภาค Reginal 2 ภาค Reginal 3 ภาค Reginal 4 ภาค Reginal 5
กรุงเทพฯ 4 คน
ระยอง 4 คน
รวมทั้งสิ้น 8 คน
จาก 2 จังหวัด
บุรีรัมย์ 2 คน
ศรีสะเกษ 5 คน
อุบลราชธานี 2 คน
รวมทั้งสิ้น 9 คน
จาก 3 จังหวัด
กระบี่ 2 คน
ชุมพร 3 คน
ตรัง 1 คน
นครศรีธรรมราช 1 คน
สงขลา 3 คน
สุราษฎร์ธานี 2 คน
รวมทั้งสิ้น 12 คน
จาก 6 จังหวัด
เชียงใหม่ 6 คน
รวมทั้งสิ้น 6 คน
จาก 1 จังหวัด
รวมผู้เข้าร่วมแข่งขัน 35 คน จาก