โครงการจัดอบรม ผู้ฝึกสอนกีฬาโรลเลอร์สกี ระดับชาติ ประจำปี 2563 2020-11-25 - 2020-11-28
Technical Coruse for Coaches in Rollerski
โรงแรมซิตี้บีชรีสอร์ท (City Beach Resort) อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 0819657657
รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
Name List of All Participant Athletes - Official

ต่างชาติภาค 1 ภาค 2 ภาค 3 ภาค 4 ภาค 5
กรุงเทพฯ 4 คน
ระยอง 4 คน
รวมทั้งสิ้น 8 คน
บุรีรัมย์ 2 คน
ศรีสะเกษ 5 คน
อุบลราชธานี 2 คน
รวมทั้งสิ้น 9 คน
กระบี่ 2 คน
ชุมพร 3 คน
ตรัง 1 คน
นครศรีธรรมราช 1 คน
สงขลา 3 คน
สุราษฎร์ธานี 2 คน
รวมทั้งสิ้น 12 คน
เชียงใหม่ 6 คน
รวมทั้งสิ้น 6 คน
รวมผู้เข้าร่วมแข่งขัน 35 คน
No. Pic Name ชื่อ Province YOB Register Status
1 Mr. Jukkrit sintunawarat นาย จักรกฤษณ์ สินธุนาวารัตน์ กรุงเทพฯ (ภาค 1) 0 Ok
2 Mr. Panudech Phothong นาย ภานุเดช โพธิ์ทอง กรุงเทพฯ (ภาค 1) 22 (2002) Ok
3 Mr. Navin Nijun นาย นาวิน นิจันทร์ เชียงใหม่ (ภาค 5) 0 Ok
4 Mr. Wathanyu Phromphing นาย วทัญญู พรมพิงค์ ลำพูน (ภาค 5) 22 (2002) Ok
5 Mr. Saharat Kanyathip นาย สหรัฐ กัญญาทิพย์ ลำพูน (ภาค 5) 22 (2002) Ok
6 Miss Kulwanit Thorarit นางสาว กุลวณิชย์ ธรฤทธิ์ นครศรีธรรมราช (ภาค 4) 0 Ok
7 Miss SUJINAN​ BOONPRASERT นางสาว สุจินันท์ บุญประเสริฐ ระยอง (ภาค 1) 0 Ok
8 Mr. Watit Saisuk ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยโท วทิต สายสุข ศรีสะเกษ (ภาค 3) 0 Ok
9 Mrs. Thaphanee Sakoolsirilerman นาง ฐาปนีย์ สกุลศิริเลอมาน ศรีสะเกษ (ภาค 3) 0 Ok
10 Mr. Boonlert Manomai นาย บุญเลิศ มะโนมัย ศรีสะเกษ (ภาค 3) 0 Ok
11 Mr. Nantawat Namwat นาย นันทวัฒน์ นามเวช ศรีสะเกษ (ภาค 3) 0 Ok
12 Miss Sirirut Pukchan นางสาว ศิริรัตน์ ปุกจันทร์ เชียงใหม่ (ภาค 5) 0 Ok
13 Miss Nawaporn Promwong นางสาว นวพร พรหมวงค์ เชียงใหม่ (ภาค 5) 21 (2003) Ok
14 Miss Sorrathon Pirunrat นางสาว สรธร พิรุณรัตน์ กรุงเทพฯ (ภาค 1) 22 (2002) Ok
15 Mr. Narainrit Noonam นาย นเรนทร์ฤทธิ์ หนูนาม กรุงเทพฯ (ภาค 1) 0 Ok
16 Mrs. Nual-anong Fungfueang นาง นวลอนงค์ ฟุ้งเฟื่อง กระบี่ (ภาค 4) 0 Ok
17 Mr. Sutthipong Sukontharat นาย สุทธิพงษ์ สุคนธรัตน์ สงขลา (ภาค 4) 0 Ok
18 Mr. Payungsak Phuthanaphiphat นาย พยุงศักดิ์ ภู่ธนพิพัฒน์ ชุมพร (ภาค 4) 0 Ok
19 Mr. Maitree Sae-phu นาย ไมตรี แซ่ภู่ ชุมพร (ภาค 4) 0 Ok
20 Mr. Chutchai Tangjanya นาย ฉัตรชัย เที่ยงจรรยา ชุมพร (ภาค 4) 0 Ok
21 Miss Supanit Panprakhon นางสาว ศุภนิจ ปานประโคน บุรีรัมย์ (ภาค 3) 0 Ok
22 Miss Panomwan Panyameesrikun นางสาว พนมวัลย์ ปัญญามีศรีกุล บุรีรัมย์ (ภาค 3) 0 Ok
23 Mr. Somchai Anantapun นาย สมชาย อนันตพันธุ์ สงขลา (ภาค 4) 0 Ok
24 Mr. Yudsakorn Anantapun นาย ยศกร อนันตพันธุ์ สงขลา (ภาค 4) 17 (2007) Ok
25 Mr. Ronayut Jirangnimitsakul นาย รณยุทธ จิรังนิมิตสกุล สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) 0 Ok
26 Miss Parusara Songains นางสาว ปรุสรา ส่งอินทร์ สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) 0 Ok
27 Mr. Satawat Suebsingkhan นาย ศตวรรษ สืบสิงห์คาร ระยอง (ภาค 1) 0 Ok
28 Mr. Sopon Noijan นาย โสภณ น้อยจันทร์ ระยอง (ภาค 1) 0 Ok
29 Mr. Wirot Muangkaew นาย วิโรจน์ เมืองแก้ว กระบี่ (ภาค 4) 0 Ok
30 Mr. Kirtchakhun Papatchaisopon นาย กฤชคุณ ปภัสชัยโสภณ เชียงใหม่ (ภาค 5) 19 (2005) Ok
31 Mrs. Ketnipa Palakrai นาง เกษนิภา พละไกร อุบลราชธานี (ภาค 3) 0 Ok
32 Mr. Jaturong Palakrai นาย จตุรงค์ พละไกร อุบลราชธานี (ภาค 3) 0 Ok
33 Miss Sirata Daengthong นางสาว สิรตา แดงทอง ระยอง (ภาค 1) 0 Ok
34 Miss Sudaporn Samakphol นางสาว สุดาภรณ์ สมัครผล ศรีสะเกษ (ภาค 3) 0 Ok
35 Mr. Thanakorn Srisuk นาย ธนากร ศรีสุข กระบี่ (ภาค 4) 0 Ok
สรุปจำนวนนักกีฬาตามปีเกิด
Year 2002 2003 2005 2007
Age 22 21 19 17
Total 4 คน 1 คน 1 คน 1 คน
Men 3 คน คน 1 คน 1 คน
Ladies 1 คน 1 คน คน คน


รายชื่อผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขัน
Official - Volunteer Name List