ชื่องานภาษาไทย โครงการพัฒนาครูผู้สอนสกีและสโนว์บอร์ดระดับที่ 1 ครั้งที่ 1/2560 2017-08-12 - 2020-08-15
ชื่องานภาษาอังกฤษSSAT Ski & Snowboard Instructor Course Level 1 #1/2017
สถานที่จัดงานFallscreek, Australia #1
Participation Name List รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด -
รายละเอียดงานแข่ง Event Detail
โครงการฝึกอบรมรุ่น 1
รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
Name List of All Participant Athletes - Official

ภาค Reginal 1 ภาค Reginal 2 ภาค Reginal 3 ภาค Reginal 4 ภาค Reginal 5
กรุงเทพฯ 6 คน
ชลบุรี 1 คน
ปทุมธานี 1 คน
รวมทั้งสิ้น 8 คน
จาก 3 จังหวัด
นครศรีธรรมราช 1 คน
รวมทั้งสิ้น 1 คน
จาก 1 จังหวัด
รวมผู้เข้าร่วมแข่งขัน 9 คน จาก