ชื่องานภาษาไทย โครงการพัฒนาครูผู้สอนสกีและสโนว์บอร์ดระดับที่ 1 ครั้งที่ 1/2560 2017-08-12 - 2020-08-15
ชื่องานภาษาอังกฤษSSAT Ski & Snowboard Instructor Course Level 1 #1/2017
สถานที่จัดงานFallscreek, Australia #1
Participation Name List รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด -
รายละเอียดงานแข่ง Event Detail
โครงการฝึกอบรมรุ่น 1 -
รายการฝึกอบรม
Status Location Events Category ผู้อบรม ผลการอบรม
3 Fallscreek, Australia #1 Ski Alpine - Instructor Level 1
Above 15 Year 4 -
3 Fallscreek, Australia #1 Snowboard - Instructor Level 1
Above 15 Year 5 -
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามจังหวัด
Participant by Province

ต่างชาติภาค 1 ภาค 2 ภาค 3 ภาค 4 ภาค 5
กรุงเทพฯ 6 คน
ชลบุรี 1 คน
ปทุมธานี 1 คน
รวมทั้งสิ้น 8 คน
นครศรีธรรมราช 1 คน
รวมทั้งสิ้น 1 คน