โครงการพัฒนาครูผู้สอนสกีและสโนว์บอร์ดระดับที่ 1 ครั้งที่ 1/2560 2017-08-12 - 2020-08-15
SSAT Ski & Snowboard Instructor Course Level 1 #1/2017
Fallscreek, Australia #1
รายชื่อผู้ร่วมอบรม Participation Name List

Fallscreek, Australia #1

Snowboard - Instructor Level 1

Name ชื่อ Province Status
Mr. Isarakorn Winaiwat นาย อิศรากรณ์ วินัยวัฒน์ กรุงเทพฯ (ภาค 1) เสร็จสิ้น
Miss Atcha Lamlertpanya นางสาว อัชฌา ล้ำเลิศปัญญา กรุงเทพฯ (ภาค 1) เสร็จสิ้น
Mr. Nattaphon Othanawathakij นาย ณัฐพนธ์ โอทนาวาทกิจ ชลบุรี (ภาค 1) เสร็จสิ้น
Mr. Kritchanarnut Pacharanamsathians นาย กฤตชณาณัฐท์ พชรนามเสถียร ปทุมธานี (ภาค 1) เสร็จสิ้น
Mr. Nophadol Prayadrat นาย นพดล ประหยัดรัตน์ กรุงเทพฯ (ภาค 1) เสร็จสิ้น