ชื่องานภาษาไทย โครงการสานฝันเยาวชนสู่กีฬาสกีและสโนว์บอร์ด รุ่นที่ 1 2017-12-22 - 2017-12-31
ชื่องานภาษาอังกฤษSSAT Bootcamp Higashikawa #1
สถานที่จัดงานHigashikawa, Japan
Participation Name List รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด -
รายละเอียดงานแข่ง Event Detail
รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
Name List of All Participant Athletes - Official

ต่างชาติ Internationalภาค Reginal 1 ภาค Reginal 2 ภาค Reginal 3 ภาค Reginal 4 ภาค Reginal 5
กรุงเทพฯ 21 คน
ปทุมธานี 1 คน
รวมทั้งสิ้น 22 คน
สงขลา 3 คน
รวมทั้งสิ้น 3 คน
ลำปาง 1 คน
สุโขทัย 1 คน
รวมทั้งสิ้น 2 คน
รวมผู้เข้าร่วมแข่งขัน 27 คน
รายการฝึกอบรม
Status Location Events Category ผู้อบรม ผลการอบรม
10 Higashikawa, Japan Ski Alpine - Bootcamp
Bootcamp 14 -
10 Higashikawa, Japan Snowboard - Bootcamp
Bootcamp 13 -