โครงการสานฝันเยาวชนสู่กีฬาสกีและสโนว์บอร์ด รุ่นที่ 1 2017-12-22 - 2017-12-31
SSAT Bootcamp Higashikawa #1
Higashikawa, Japan
รายชื่อผู้ร่วมอบรม Participation Name List

Higashikawa, Japan

Snowboard - Bootcamp

Name ชื่อ Province Status
Master Chinkrit Tan-Anuchittikul ด.ช. ชินกฤต ตันอนุชิตติกุล กรุงเทพฯ (ภาค 1) เสร็จสิ้น
Ms. Natsha Tungwatcharin น.ส. ณัฐชา ตั้งวัชรินทร์ กรุงเทพฯ (ภาค 1) เสร็จสิ้น
Ms. Natchanun Suntiwattanapol ด.ญ. ณัฐชานันท์ สันติวัฒนพล กรุงเทพฯ (ภาค 1) เสร็จสิ้น
Master Darun Wongwang ด.ช. ดารัณ วงศ์วัง ลำปาง (ภาค 5) เสร็จสิ้น
Master Tinn Johnson ด.ช. ติณณ์ จอห์สสัน กรุงเทพฯ (ภาค 1) เสร็จสิ้น
Mr. Tinn Habanananda นาย ติณณ์ หัพนานนท์ กรุงเทพฯ (ภาค 1) เสร็จสิ้น
Ms. Fasai Chayametisurat ด.ญ. ฟ้าใส ชยาเมธิสุรัตน์ กรุงเทพฯ (ภาค 1) เสร็จสิ้น
Master Puree Piancharoen ด.ช. ภูรี เพียรเจริญ สงขลา (ภาค 4) เสร็จสิ้น
Mr. Puvit Piancharoen นาย ภูวิศ เพียรเจริญ สงขลา (ภาค 4) เสร็จสิ้น
Mr. Lubpawath Chayametisura ด.ช. ลัภวัชร์ ชยาเมธิสุรัตน์ สงขลา (ภาค 4) เสร็จสิ้น
Master Veera Chairungsinand ด.ช. วีร ไชยรังสินันท์ กรุงเทพฯ (ภาค 1) เสร็จสิ้น
Master Sasisil Lerdhiranvanich ด.ช. ศศิศิลป์ เลิศหิรัญวณิช กรุงเทพฯ (ภาค 1) เสร็จสิ้น
Ms. Sippakorn Chamjaiharn ด.ช. สิปปกร ฉ่ำใจหาญ กรุงเทพฯ (ภาค 1) เสร็จสิ้น