ชื่องานภาษาไทย โครงการพัฒนาครูผู้สอนสกีและสโนว์บอร์ดระดับที่ 1 ครั้งที่ 2/2561 2018-02-26 - 2021-03-01
ชื่องานภาษาอังกฤษSSAT Ski & Snowboard Instructor Course Level 1 #2/2018
สถานที่จัดงานKiroro, Japan #2
Participation Name List รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด -
รายละเอียดงานแข่ง Event Detail
kiroro
รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
Name List of All Participant Athletes - Official

ต่างชาติ Internationalภาค Reginal 1 ภาค Reginal 2 ภาค Reginal 3 ภาค Reginal 4 ภาค Reginal 5
กรุงเทพฯ 6 คน
ฉะเฉิงเทรา 1 คน
ชลบุรี 1 คน
ปราจีนบุรี 1 คน
สมุทรสาคร 1 คน
รวมทั้งสิ้น 10 คน
นครปฐม 1 คน
รวมทั้งสิ้น 1 คน
บุรีรัมย์ 1 คน
รวมทั้งสิ้น 1 คน
รวมผู้เข้าร่วมแข่งขัน 12 คน
รายการฝึกอบรม
Status Location Events Category ผู้อบรม ผลการอบรม
10 Kiroro, Japan #2 Ski Alpine - Instructor Level 1
Above 15 Year 8 -
10 Kiroro, Japan #2 Snowboard - Instructor Level 1
Above 15 Year 4 -