โครงการพัฒนาครูผู้สอนสกีและสโนว์บอร์ดระดับที่ 1 ครั้งที่ 2/2561 2018-02-26 - 2021-03-01
SSAT Ski & Snowboard Instructor Course Level 1 #2/2018
Kiroro, Japan #2
รายชื่อผู้ร่วมอบรม Participation Name List

Kiroro, Japan #2

Ski Alpine - Instructor Level 1

Name ชื่อ Province Status
Mr. Ting Angkasith นาย ติง อังคสิทธิ์ สมุทรสาคร (ภาค 1) เสร็จสิ้น
Mr Sueb Tarasiri นาย สืบ ธาราสิริ กรุงเทพฯ (ภาค 1) เสร็จสิ้น
Mr. Chaiyos Chirametakorn นาย ไชยยศ จิรเมธากร อุดรธานี (ภาค 3) เสร็จสิ้น
Mr. Saroj Suvanasuthi นาย สาโรช สุวรรณสุทธิ กรุงเทพฯ (ภาค 1) เสร็จสิ้น
Mr. Pete Karoonkornsakul นาย พิชญ์ การุณกรสกุล กรุงเทพฯ (ภาค 1) เสร็จสิ้น
Mr. Phuwadol Samphaongoen นาย ภูวดล สำเภาเงิน สมุทรสาคร (ภาค 1) เสร็จสิ้น
Mr. Kittiphat Suthisamphat นาย กิตติภัต สุทธิสัมพัทน์ กรุงเทพฯ (ภาค 1) เสร็จสิ้น
Mrs Nongnipa Suthisamphat นาง นงนิภา สุทธิสัมพัทน์ กรุงเทพฯ (ภาค 1) เสร็จสิ้น