การแข่งขันกีฬาอัลไพน์สกีชิงแชมป์ประเทศไทย 2023-09-06 - 2023-09-06
THAILAND ALPINE NATIONAL CHAMPIONSHIP
CARDRONA, NEW ZEALAND สมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย เลขที่ 286 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา (ชั้น 19)
รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
Name List of All Participant Athletes - Official

ต่างชาติภาค 1 ภาค 2 ภาค 3 ภาค 4 ภาค 5
Andorra 1 คน
Australia 28 คน
Austria 6 คน
Belgium 1 คน
Bulgaria 2 คน
Canada 2 คน
Denmark 2 คน
France 3 คน
Germany 3 คน
Great Britain 5 คน
Hungary 1 คน
Italy 3 คน
Japan 1 คน
Korea 5 คน
Luxembourg 1 คน
Netherlands 1 คน
New Zealand 19 คน
Singapore 1 คน
Slovenia 1 คน
Spain 1 คน
Sweden 1 คน
Switzerland 6 คน
United States 10 คน
รวมทั้งสิ้น 104 คน
กรุงเทพฯ 1 คน
รวมทั้งสิ้น 1 คน
อุบลราชธานี 1 คน
รวมทั้งสิ้น 1 คน
เชียงใหม่ 1 คน
รวมทั้งสิ้น 1 คน
รวมผู้เข้าร่วมแข่งขัน 107 คน
No. Pic Name ชื่อ Province YOB Register Status
1 Mr. Flavio VITALE Flavio VITALE France (ภาค Foreigner) 19 (2005) Ok
2 Mr. Joel LUETOLF Joel LUETOLF Switzerland (ภาค Foreigner) 24 (2000) Ok
3 Mr. Reto MAECHLER Reto MAECHLER Switzerland (ภาค Foreigner) 23 (2001) Ok
4 Mr. Fadri JANUTIN Fadri JANUTIN Switzerland (ภาค Foreigner) 24 (2000) Ok
5 Mr. Christoph MEISSL Christoph MEISSL Austria (ภาค Foreigner) 24 (2000) Ok
6 Mr. Michel BRUEGGER Michel BRUEGGER Switzerland (ภาค Foreigner) 22 (2002) Ok
7 Mr. Ralph SEIDLER Ralph SEIDLER Austria (ภาค Foreigner) 22 (2002) Ok
8 Mr. Shiro AIHARA Shiro AIHARA Japan (ภาค Foreigner) 23 (2001) Ok
9 Mr. Axel ESTEVE Axel ESTEVE Andorra (ภาค Foreigner) 0 Ok
10 Mr. Kalin ZLATKOV Kalin ZLATKOV Bulgaria (ภาค Foreigner) 23 (2001) Ok
11 Mr. Jakob GREBER Jakob GREBER Austria (ภาค Foreigner) 21 (2003) Ok
12 Mr. Filippo COLLINI Filippo COLLINI Italy (ภาค Foreigner) 24 (2000) Ok
13 Mr. Klemen KOSI Klemen KOSI Slovenia (ภาค Foreigner) 0 Ok
14 Mr. Aksel LINDENMEYR Aksel LINDENMEYR United States (ภาค Foreigner) 19 (2005) Ok
15 Mr. Toby JENNINGS Toby JENNINGS Great Britain (ภาค Foreigner) 20 (2004) Ok
16 Mr. Bennett SNYDER Bennett SNYDER United States (ภาค Foreigner) 23 (2001) Ok
17 Mr. Aleix LINSE Aleix LINSE Netherlands (ภาค Foreigner) 23 (2001) Ok
18 Mr. Axel GRAVIER Axel GRAVIER France (ภาค Foreigner) 18 (2006) Ok
19 Mr. Zac BOWER Zac BOWER United States (ภาค Foreigner) 21 (2003) Ok
20 Mr. Toby JACKSON Toby JACKSON New Zealand (ภาค Foreigner) 17 (2007) Ok
21 Mr. Kyle MCGOWN Kyle MCGOWN Australia (ภาค Foreigner) 21 (2003) Ok
22 Mr. Alec JACKSON Alec JACKSON New Zealand (ภาค Foreigner) 19 (2005) Ok
23 Mr. Sam WOODS Sam WOODS New Zealand (ภาค Foreigner) 20 (2004) Ok
24 Mr. Maxim CATER Maxim CATER Canada (ภาค Foreigner) 17 (2007) Ok
25 Mr. Aidan WILKINS Aidan WILKINS New Zealand (ภาค Foreigner) 20 (2004) Ok
26 Mr. Kwanu KIM Kwanu KIM Korea (ภาค Foreigner) 21 (2003) Ok
27 Mr. Gregor SCHERER Gregor SCHERER Austria (ภาค Foreigner) 17 (2007) Ok
28 Mr. Alberto CORSINI Alberto CORSINI Italy (ภาค Foreigner) 18 (2006) Ok
29 Mr. Mathias HABAL-SHORE Mathias HABAL-SHORE United States (ภาค Foreigner) 19 (2005) Ok
30 Mr. Roman WHITBY Roman WHITBY Australia (ภาค Foreigner) 22 (2002) Ok
31 Mr. Edward SELIG Edward SELIG Australia (ภาค Foreigner) 17 (2007) Ok
32 Mr. Billy HORDERN Billy HORDERN Australia (ภาค Foreigner) 17 (2007) Ok
33 Mr. Harrison MOLLER Harrison MOLLER Australia (ภาค Foreigner) 17 (2007) Ok
34 Mr. Emmett WILSON Emmett WILSON Australia (ภาค Foreigner) 17 (2007) Ok
35 Mr. Pattarapol Saengdaeng นาย ภัทรพล แสงแดง อุบลราชธานี (ภาค 3) 17 (2007) Ok
36 Mr. Kornkan Khampuengson นาย กรกรร ขำพึ่งสน กรุงเทพฯ (ภาค 1) 17 (2007) Ok
37 Mr. Charles DUNDON Charles DUNDON New Zealand (ภาค Foreigner) 19 (2005) Ok
38 Mr. Hemi MEIKLE Hemi MEIKLE New Zealand (ภาค Foreigner) 18 (2006) Ok
39 Mr. Zacchaeus POULSEN Zacchaeus POULSEN France (ภาค Foreigner) 18 (2006) Ok
40 Mr. Sam HADLEY Sam HADLEY New Zealand (ภาค Foreigner) 21 (2003) Ok
41 Mr. Patrick COUGHLIN Patrick COUGHLIN United States (ภาค Foreigner) 23 (2001) Ok
42 Mr. Fynn-Jorgen TSCHAN Fynn-Jorgen TSCHAN Germany (ภาค Foreigner) 21 (2003) Ok
43 Mr. Balint URY Balint URY Hungary (ภาค Foreigner) 21 (2003) Ok
44 Mr. Calum LANGMUIR Calum LANGMUIR Great Britain (ภาค Foreigner) 22 (2002) Ok
45 Mr. Mario GRAMSHAMMER Mario GRAMSHAMMER Austria (ภาค Foreigner) 0 Ok
46 Mr. Lukas GASSER Lukas GASSER Austria (ภาค Foreigner) 23 (2001) Ok
47 Mr. Adrian MEISEN Adrian MEISEN Germany (ภาค Foreigner) 0 Ok
48 Mr. Christian VISVARDIS Christian VISVARDIS Australia (ภาค Foreigner) 18 (2006) Ok
49 Mr. Hugh MCADAM Hugh MCADAM Australia (ภาค Foreigner) 24 (2000) Ok
50 Mr. Dohyun HUR Dohyun HUR Korea (ภาค Foreigner) 19 (2005) Ok
51 Mr. James HOPKINS James HOPKINS Australia (ภาค Foreigner) 20 (2004) Ok
52 Mr. Orson PHILLIPS Orson PHILLIPS Australia (ภาค Foreigner) 17 (2007) Ok
53 Mr. Alister PACKER Alister PACKER Australia (ภาค Foreigner) 17 (2007) Ok
54 Mr. Flynn OREILLY Flynn OREILLY New Zealand (ภาค Foreigner) 19 (2005) Ok
55 Mr. Campbell APPEL Campbell APPEL New Zealand (ภาค Foreigner) 18 (2006) Ok
56 Mr. Leonard MURN Leonard MURN Germany (ภาค Foreigner) 17 (2007) Ok
57 Mr. Hyugo SAUNDERS Hyugo SAUNDERS New Zealand (ภาค Foreigner) 17 (2007) Ok
58 Mr. Andre ENGLAND Andre ENGLAND New Zealand (ภาค Foreigner) 18 (2006) Ok
59 Mr. Faiz BASHA Faiz BASHA Singapore (ภาค Foreigner) 22 (2002) Ok
60 Mr. Bayley MCDONALD Bayley MCDONALD New Zealand (ภาค Foreigner) 17 (2007) Ok
61 Mr. Dante Adam VIDRI Dante Adam VIDRI Great Britain (ภาค Foreigner) 17 (2007) Ok
62 Mr. Elliot EVANS Elliot EVANS Sweden (ภาค Foreigner) 19 (2005) Ok
63 Mr. Vitus HANGHOEJ Vitus HANGHOEJ Denmark (ภาค Foreigner) 20 (2004) Ok
64 Mr. Jesse MUTTON Jesse MUTTON New Zealand (ภาค Foreigner) 19 (2005) Ok
65 Mr. Calder BAIN Calder BAIN New Zealand (ภาค Foreigner) 22 (2002) Ok
66 Mr. Konstantin STOILOV Konstantin STOILOV Bulgaria (ภาค Foreigner) 22 (2002) Ok
67 Mr. Minsik JUNG Minsik JUNG Korea (ภาค Foreigner) 0 Ok
68 Mr. Connor LEGGETT Connor LEGGETT Australia (ภาค Foreigner) 24 (2000) Ok
69 Mr. Camden PALMQUIST Camden PALMQUIST United States (ภาค Foreigner) 21 (2003) Ok
70 Mr. Bayley SADLER Bayley SADLER Australia (ภาค Foreigner) 17 (2007) Ok
71 Mr. Hunter CUNNINGHAM Hunter CUNNINGHAM Australia (ภาค Foreigner) 17 (2007) Ok
72 Mr. Zachary HOWELL Zachary HOWELL Australia (ภาค Foreigner) 20 (2004) Ok
73 Mr. Henry HEYBURN Henry HEYBURN Australia (ภาค Foreigner) 18 (2006) Ok
74 Mr. Jethro PHILLIPS Jethro PHILLIPS Australia (ภาค Foreigner) 21 (2003) Ok
75 Mr. Noel Von GRUENIGEN Noel Von GRUENIGEN Switzerland (ภาค Foreigner) 0 Ok
76 Mr. Denis VILLGRATTER Denis VILLGRATTER Italy (ภาค Foreigner) 21 (2003) Ok
77 Miss A J HURT A J HURT United States (ภาค Foreigner) 24 (2000) Ok
78 Miss Delphine DARBELLAY Delphine DARBELLAY Switzerland (ภาค Foreigner) 22 (2002) Ok
79 Miss Sammie GAUL Sammie GAUL Australia (ภาค Foreigner) 23 (2001) Ok
80 Miss Sophie MAHON Sophie MAHON Australia (ภาค Foreigner) 23 (2001) Ok
81 Miss Nuunu Chemnitz BERTHELSEN Nuunu Chemnitz BERTHELSEN Denmark (ภาค Foreigner) 0 Ok
82 Miss Chloe AUST Chloe AUST United States (ภาค Foreigner) 21 (2003) Ok
83 Miss Pia BRUCE Pia BRUCE Australia (ภาค Foreigner) 20 (2004) Ok
84 Miss Honor BARTLETT Honor BARTLETT Great Britain (ภาค Foreigner) 19 (2005) Ok
85 Miss Valeria ALVAREZ LOSADA Valeria ALVAREZ LOSADA Spain (ภาค Foreigner) 17 (2007) Ok
86 Miss Mathilda WATTERSON Mathilda WATTERSON New Zealand (ภาค Foreigner) 17 (2007) Ok
87 Miss Ruby FULLERTON Ruby FULLERTON New Zealand (ภาค Foreigner) 18 (2006) Ok
88 Miss Seoyun PARK Seoyun PARK Korea (ภาค Foreigner) 19 (2005) Ok
89 Miss Cassandra NICHOLLS Cassandra NICHOLLS Australia (ภาค Foreigner) 17 (2007) Ok
90 Miss Zoe PARR Zoe PARR New Zealand (ภาค Foreigner) 18 (2006) Ok
91 Miss Zali SUMMERAUER Zali SUMMERAUER Australia (ภาค Foreigner) 17 (2007) Ok
92 Miss Grace KILBY Grace KILBY Australia (ภาค Foreigner) 17 (2007) Ok
93 Miss Gayeon JANG Gayeon JANG Korea (ภาค Foreigner) 17 (2007) Ok
94 Miss Charlotte WIGGINS Charlotte WIGGINS New Zealand (ภาค Foreigner) 17 (2007) Ok
95 Miss Mikayla SMYTH Mikayla SMYTH New Zealand (ภาค Foreigner) 19 (2005) Ok
96 Miss Isla WARD Isla WARD Great Britain (ภาค Foreigner) 20 (2004) Ok
97 Miss Sophia PALMQUIST Sophia PALMQUIST United States (ภาค Foreigner) 19 (2005) Ok
98 Miss Katerina BRENNAN Katerina BRENNAN Australia (ภาค Foreigner) 17 (2007) Ok
99 Miss Charlotte MOONEY Charlotte MOONEY Australia (ภาค Foreigner) 18 (2006) Ok
100 Miss Olivia KIELY Olivia KIELY Australia (ภาค Foreigner) 18 (2006) Ok
101 Miss Ella KAUFMANN Ella KAUFMANN Canada (ภาค Foreigner) 19 (2005) Ok
102 Miss Naya VAN PUYVELDE Naya VAN PUYVELDE Belgium (ภาค Foreigner) 19 (2005) Ok
103 Miss Zoe HEINRICH-MCMULLEN Zoe HEINRICH-MCMULLEN United States (ภาค Foreigner) 20 (2004) Ok
104 Miss Gwyneth TEN RAA Gwyneth TEN RAA Luxembourg (ภาค Foreigner) 19 (2005) Ok
105 Miss Phichayaporn Thipkesorn นางสาว พิชญาพร ทิพย์เกษร เชียงใหม่ (ภาค 5) 17 (2007) Ok
106 Miss Emma DAWSON-DAMER Emma DAWSON-DAMER Australia (ภาค Foreigner) 17 (2007) Ok
107 Miss Galena WARDLE Galena WARDLE Australia (ภาค Foreigner) 0 Ok
สรุปจำนวนนักกีฬาตามปีเกิด
Year 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Age 24 23 22 21 20 19 18 17
Total 7 คน 9 คน 8 คน 11 คน 9 คน 16 คน 12 คน 27 คน
Men 6 คน 7 คน 7 คน 10 คน 6 คน 9 คน 8 คน 17 คน
Ladies 1 คน 2 คน 1 คน 1 คน 3 คน 7 คน 4 คน 10 คน


รายชื่อผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขัน
Official - Volunteer Name List