ชื่องานภาษาไทย โครงการสานฝันเยาวชนสู่กีฬาสกีและสโนว์บอร์ด รุ่นที่ 3 2019-12-15 - 2019-12-21
ชื่องานภาษาอังกฤษSSAT Bootcamp Kiroro #3
สถานที่จัดงานKiroro, Japan
Participation Name List รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด -
รายละเอียดงานแข่ง Event Detail

more detail: http://www.ssat.or.th/?p=1907
รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
Name List of All Participant Athletes - Official

ต่างชาติ Internationalภาค Reginal 1 ภาค Reginal 2 ภาค Reginal 3 ภาค Reginal 4 ภาค Reginal 5
กรุงเทพฯ 31 คน
รวมทั้งสิ้น 31 คน
รวมผู้เข้าร่วมแข่งขัน 31 คน
รายการฝึกอบรม
Status Location Events Category ผู้อบรม ผลการอบรม
10 Kiroro, Japan#3 Ski Alpine - Bootcamp
Bootcamp 25 -
10 Kiroro, Japan#3 Snowboard - Bootcamp
Bootcamp 6 -